Czy wzrok powróci po udarze? 

Najnowsze badania pokazują duży potencjał.

Najnowsze badania wskazują na nadzieję na powrót wzroku po udarze. 

Zależy to jednak od rodzaju problemów ze wzrokiem. Aby zmaksymalizować szanse na powrót wzroku po udarze, czytając dalej znajdziesz opis różnych typów problemów ze wzrokiem, a także różnych metod leczenia.
Mamy nadzieję, że te metody pomogą przywrócić wzrok po udarze. A więc zacznijmy.

Przyczyna problemów ze wzrokiem po udarze.

Udar występuje, gdy dopływ bogatej w tlen krwi do mózgu zostaje zakłócony przez zatkaną lub pękniętą tętnicę.
Komórki mózgowe obumierają z powodu niedoboru tlenu, powodując szeroki zakres skutków ubocznych - w zależności od tego, które części mózgu zostały dotknięte.
Jeśli udar uszkadza części mózgu zaangażowane w przetwarzanie obrazu, może to spowodować problemy ze wzrokiem po udarze.
W szczególności, jeśli płat potyliczny lub kora wzrokowa jest uszkodzony, może to skutkować zaburzeniami widzenia po udarze. Te dwie części mózgu odgrywają dużą rolę w funkcjonowaniu twojego wzroku.

Rodzaje problemów ze wzrokiem po udarze.

Problemy ze wzrokiem po udarze mogą wpływać na zdolność widzenia – zachowania pełnego pola widzenia. Obejmuje to cały obszar, w którym obiekty można zobaczyć w widzeniu peryferyjnym (bocznym) i centralnym, gdy skupiasz się na obiekcie.
Oto rodzaje problemów ze wzrokiem po udarze:

1. Utrata centralnego pola widzenia 

Utrata centralnego pola widzenia
Kiedy pacjent po udarze nie widzi środka pola widzenia, nazywa się to utratą widzenia centralnego. Zdjęcie powyżej ilustruje to, co może zobaczyć ten pacjent.

2. Hemianopia (cięcie pola widzenia) 

Hemianopia
Kiedy brakuje połowy pola widzenia, nazywa się to hemianopią. Nazywa się to również „ścinaniem pola”.

3. Kwadrantanopia  

Kwadrantanopia
Kiedy brakuje tylko jednej czwartej pola widzenia, nazywa się to kwadrantanopią. Jest to mniejszy rodzaj cięcia pola.

4. Zaniedbanie wizualne

Zaniedbanie wizualne
Kiedy pacjent po udarze nie jest świadomy swojej chorej strony, może to spowodować stan zwany zaniedbaniem wzroku. Jest to bardziej problem uwagi niż problem wizualny.
Jeśli ktoś z zaniedbaniem z lewej strony zostanie poproszony o wpisanie liczb na zegarze, może narysować coś takiego jak na zdjęciu powyżej.

5. Zaburzenia motoryki oka / podwójne widzenie


FitMi to pierwszy tak innowacyjny zestaw do rehabilitacji neurologicznej po udarze mózgu.
Zobacz co FitMi może zrobić dla Ciebie.
Kiedy pacjent po udarze nie może kontrolować swoich mięśni oczu (oczu), hamuje to zdolność kontrolowania ruchów oczu. Może to spowodować niestabilne, roztrzęsione ruchy oczu, a nawet podwójne widzenie, ponieważ oczy nie poruszają
się w koordynacji tak, jak powinny.

Jak wzrok może powrócić po udarze?

Chociaż istnieje wiele różnych rodzajów problemów ze wzrokiem po udarze, wszystkie rozwiązania mają jedną wspólną cechę: neuroplastyczność.
Nowe pewne badanie z 2019 roku pokazuje, że w pewnych warunkach zmiana neuropołączeń w mózgu może pomóc poprawić widzenie.
W szczególności w badaniu stwierdzono, że „kiedy główny ośrodek przetwarzania obrazu w mózgu pozostaje nienaruszony i aktywny, podejścia kliniczne, które wykorzystują plastyczność mózgu, mogą prowadzić do przywrócenia wzroku”.
To nasuwa pytanie, w jaki sposób możesz wykorzystać plastyczność mózgu, aby poprawić widzenie po udarze?

Terapia wzroku u pacjentów po udarze 

Terapia wzroku u pacjentów po udarze
Neuroplastyczność to zdolność mózgu do reorganizacji w wyniku doświadczenia i ćwiczeń. Mózg będzie próbował stać się bardziej wydajny we wszystkim, co często robimy.
Dlatego poprzez stymulację mózgu terapiami wizualnymi wzrok może się poprawić.
Gdy problemy ze wzrokiem są poważne, mogą być wymagane bardziej intensywne rodzaje terapii przywracającej wzrok, a pomocna może być wizyta u neuro-optometrysty.
Kluczem jest zapewnienie powtarzalnej stymulacji, aby wywołać proces zmiany połączeń w mózgu.

Rodzaje terapii wzroku u pacjentów z udarem mózgu
Oto rodzaje terapii, które mogą pomóc wyleczyć mózg i przywrócić wzrok po udarze:

Ćwiczenia oczu.

Ćwiczenia oczu
Działa najlepiej w przypadku problemów motorycznych oczu.
Jeśli masz problemy z kontrolą motoryczną oczu, ćwiczenia oczu mogą pomóc w przekwalifikowaniu nerwów i mięśni kontrolujących oczy. W rezultacie może to poprawić widzenie po udarze.
Im więcej ćwiczysz, tym bardziej mózg zareaguje, zmieniając okablowanie, aby poprawić każde ćwiczenie. Powtarzanie to sposób, w jaki angażuje się neuroplastyczność.

Terapia przywracania wzroku.

Działa najlepiej w przypadku cięć pola widzenia i utraty centralnego widzenia
Podczas terapii wzrokowej pacjenci patrzą na centralny punkt na ekranie, podczas gdy światło stymuluje granicę między „dobrymi” a „ślepymi” punktami w polu widzenia.
Nie wszystkie dowody to potwierdzają, ale warto spróbować.

Leczenie aktywujące kończyny.

Działa najlepiej w przypadku zaniedbań wizualnych.
Leczenie aktywujące kończyny
Innym sposobem leczenia niedowidzenia jest zabieg aktywujący kończyny. Obejmuje to poruszanie dotkniętych chorobą kończyn w zaniedbanym środowisku.
W idealnym przypadku pomaga to poprawić stan, ponieważ kora wzrokowa integruje informacje sensoryczne z informacjami motorycznymi. Stymulując jedno i drugie, może pomóc skupić się na zaniedbanej stronie.


MusicGlove pierwsze tak innowacyjne urządzenie do rehabilitacji neurologicznej w domu.
Zobacz co MusicGlove
może zrobić dla Ciebie.
musicglove z tablem
Szkolenie w zakresie skanowania wizualnego.

Najlepiej sprawdza się w przypadku cięć w polu widzenia, niedowidzenia i utraty centralnego widzenia. Osoby z niedowidzeniem mogą najlepiej reagować na szkolenie ze skanowania wzrokowego. Zachęca to pacjenta do odwrócenia głowy w lewo iw prawo, aby objąć wzrokiem pełne pole widzenia. Pomocna może być również opieka nad chorą kończyną (kończynami).
Celem jest przekwalifikowanie mózgu, aby zwracał uwagę na zaniedbaną stronę.

Nadzieja na odzyskanie wzroku po udarze.

Czy więc wzrok powróci po udarze? Najnowsze badania pokazują, że jest nadzieja, jeśli pracujesz nad przetorowaniem mózgu.
Pobudzenie plastyczności mózgu może pomóc poprawić wzrok u niektórych pacjentów po udarze.
Neuroplastyczność można aktywować, wykonując ćwiczenia oczu lub uczestnicząc w terapii przywracającej wzrok.
Cokolwiek wybierzesz, rób to regularnie. Mózg potrzebuje stałej stymulacji, aby efektywnie przeprogramować się. 

Powodzenia!
I ćwicz!

Zainspiruj się historią pewnej rehabilitacji po udarze mózgu

Tomasz S. po udarze5

Bardzo dobre narzędzie rehabilitacyjne

Po wyjściu z OIOM-u miałem tylko dwie sesje rehabilitacji zajęciowej. Narzędzie rehabilitacyjne FitMi zapewniło mi możliwość kontynuowania moich wysiłków rehabilitacyjnych bez dalszych zakłóceń. Aplikacja została zainstalowana na laptopie dotykowym z systemem Windows. Dlatego jest dla mnie po prostu łatwe, aby uruchomić aplikację i wybrać ćwiczenia – tułów / noga / ręka / dłoń.
Polecam innym potrzebującym skutecznej rehabilitacji np. w domu. Podsumowując: FitMi jest the Best!   Brawo UdarRehab.

Tomasz N. (21.06.2020)

FitMi w akcji

ZOBACZ JAK DZIAŁA FITMI

Poprzedni

Jak odzyskać mowę...
sty 12, 2021