DOFINANSOWANIE nawet do 90% (!) z PCPR lub MOPS/ OPS.

Dzięki dofinansowaniu z PCPR możesz otrzymać środki w wysokości nawet do 90% wartości na sprzęt do rehabilitacji po udarze mózgu.

Już wielu naszych klientów skorzystało z tej formy pomocy w zakupie urządzenia FitMi lub MusicGlove
Teraz mogą wykonywać ćwiczenia również w domu.
Lista dokumentów, które trzeba złożyć, aby starać się o dofinansowanie:

  • Opinia od lekarza specjalisty z informacją, że urządzenie FitMi (albo MusicGlove) jest potrzebne do rehabilitacji - ćwiczeń - w domu.
  • Ofertę cenową od TiSale Ltd. dla zestawu FitMi (albo MusicGlove) z pełną kwotą i datą.
  • Faktura proforma od TiSale Ltd. dla urządzenia FitMi (albo MusicGlove) z pełną kwotą. Faktura powinna by wystawiona na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna.
  • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Wypełniony wniosek na sprzęt rehabilitacyjny.
  • UWAGA - nie składać wniosku na zaopatrzenie tylko o przyznanie dofinansowania.

Dofinansowanie na sprzęt - wniosek do PCPR  - pobierz