Udar mózgu – objawy udaru, pierwsza pomoc, przyczyny, leczenie, rokowania. 

Odkryj objawy, przyczyny i sposoby leczenia udaru mózgu.

Udar mózgu, nazywany także atakiem mózgu lub inaczej apopleksją, jest stanem medycznym, który może powodować poważne uszkodzenia mózgu lub śmierć.

Jest to choroba, która dotyka wiele osób na całym świecie, zarówno starszych jak i młodszych. W tym artykule omówimy objawy, przyczyny i leczenie udaru mózgu.

Spis treści:

 1. Co to jest udar mózgu?
 2. Rodzaje udaru mózgu.
 3. Objawy udaru mózgu.
 4. Przyczyny udaru mózgu.
 5. Czynniki ryzyka udaru mózgu.
 6. Diagnozowanie udaru mózgu.
 7. Leczenie udaru mózgu.
 8. Powikłania udaru mózgu.
 9. Rehabilitacja po udarze mózgu.
 10. Profilaktyka udaru mózgu.
 11. Dieta po udarze mózgu.
 12. Często zadawane pytania (FAQ)
 13. Podsumowanie.

1. Co to jest udar mózgu?

Udar mózgu (zawał mózgu) to nagła sytuacja, w której mózg nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu / krwi, co prowadzi do uszkodzenia tkanki mózgowej.

W wyniku uszkodzenia tkanki mózgowej, w organizmie zachodzą zmiany, które wpływają na funkcjonowanie organizmu. Jest to poważne medyczne zagrożenie dla życia (może doprowadzić do niepełnosprawności albo do zgonu), które wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. Udar mózgu jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci i główną przyczyną niepełnosprawności u osób dorosłych.

2. Rodzaje udaru mózgu.

Istnieją dwa główne rodzaje udarów mózgu:

Istnieją dwa główne rodzaje udarów mózgu:
Udar niedokrwienny mózgu,  który występuje, gdy tętnica zaopatrująca mózg w krew jest zablokowana przez skrzep krwi lub zator miażdżycowy, co powoduje niedotlenienie tkanki mózgowej (powoduje niedokrwienia mózgu).
Udar krwotoczny mózgu (wylew krwi), wskutek pęknięcia naczynia krwionośnego, co prowadzi do krwotoku wewnątrz mózgu lub w przestrzeni mózgowej.
Komórki mózgu są niedotlenienie i zaczynają obumierać już po 3,5 - 4 minutach od wystąpienia udaru.

Różnice pomiędzy udarami: niedokrwienie i krwotocznym

3. Objawy udaru mózgu (udar niedokrwienny mózgu i udar krwotoczny mózgu). 

Objawy udaru mózgu różnią się w zależności od rodzaju udaru.
Poniżej znajdują się objawy udaru niedokrwiennego i krwotocznego.

3.1 Objawy udaru niedokrwiennego zależą od lokalizacji uszkodzenia mózgu i stopnia niedokrwienia. Poniżej przedstawione są najczęstsze objawy udaru niedokrwiennego:

 1. Nagła utrata mowy lub zrozumienia mowy. Osoba dotknięta udarem niedokrwiennym może mieć trudności z mówieniem lub zrozumieniem mowy innych.
 2. Osłabienie kończyn. Może wystąpić osłabienie jednej strony ciała lub obu stron.
 3. Zaburzenia widzenia. Osoba dotknięta udarem niedokrwiennym może mieć zaburzenia widzenia, takie jak podwójne widzenie, zamglony obraz lub utrata wzroku.
 4. Nagła trudność z chodzeniem. Osoba dotknięta udarem niedokrwiennym może mieć trudności z chodzeniem, utrzymywaniem równowagi lub koordynacją ruchową.
 5. Nagłe zaburzenia równowagi. Osoba dotknięta udarem niedokrwiennym może nagle stracić równowagę lub koordynację ruchową.
 6. Nagły, silny i trwały ból głowy. W przypadku udaru niedokrwiennego ból głowy może wystąpić jako jeden z pierwszych objawów.
 7. Zmniejszenie lub utracenie przytomności. W przypadku ciężkiego udaru niedokrwiennego może wystąpić utrata przytomności.

Symptomy (objawy) udarów

3.2 Objawy udaru krwotocznego mogą się różnić w zależności od lokalizacji i rozmiaru krwotoku. Poniżej przedstawione są najczęstsze objawy:

 1. Silny ból głowy. Jest to jedno z najwcześniejszych objawów udaru krwotocznego. Ból może być bardzo silny i nagły.
 2. Problemy z koordynacją ruchową. Osoba dotknięta udarem krwotocznym może mieć trudności z utrzymaniem równowagi i koordynacją ruchową.
 3. Problemy z mową. Osoba dotknięta udarem krwotocznym może mieć trudności z mówieniem lub zrozumieniem mowy innych.
 4. Osłabienie kończyn. Może wystąpić osłabienie jednej strony ciała lub obu stron.
 5. Zaburzenia widzenia. Osoba dotknięta udarem krwotocznym może mieć zaburzenia widzenia, takie jak podwójne widzenie, zamglony obraz lub utrata wzroku.
 6. Utrata przytomności. W przypadku ciężkiego krwotoku może wystąpić utrata przytomności.

Jeśli zauważysz u siebie lub u kogoś z objawy udaru, natychmiast skontaktuj się z pogotowiem ratunkowym i udaj się do szpitala. Nie lekceważcie objawów które mogą wskazywać na udar mózgu. Czas jest kluczowy dla skuteczności leczenia udaru mózgu, a szybka interwencja medyczna może uratować życie i zapobiec poważnym konsekwencjom zdrowotnym.

4. Udar mózgu – przyczyny.

Udar mózgu może być spowodowany przez:

 1. Zakrzep w naczyniach krwionośnych mózgu, zwany udarem niedokrwiennym.
  To sytuacja, w której przez naczynia krwionośne zaopatrujące część mózgu w krew z powodu zablokowania ich przez skrzep krwi przestaje przepływać. Jest to również nazywane udarem niedokrwiennym, ponieważ brak dopływu krwi do mózgu powoduje niedotlenienie i brak składników odżywczych, co prowadzi do uszkodzenia mózgu. Skrzepy krwi mogą powstać w wyniku wielu czynników, takich jak miażdżyca, palenie tytoniu, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu czy nadwaga. Udary niedokrwienne są najczęstszym typem udaru mózgu i stanowią około 80% wszystkich przypadków.
 2. Pęknięcie naczynia krwionośnego mózgu, zwane udarem krwotocznym.
  To sytuacja, w której dochodzi do krwawienia do wnętrza mózgu. Krew wylewa się z pękniętego naczynia i powoduje uszkodzenia mózgu. Pęknięcia naczyniowe mogą być spowodowane przez wiele czynników, w tym choroby naczyniowe, choroby wrodzone, urazy głowy, wysokie ciśnienie krwi oraz stosowanie niektórych leków. Udary krwotoczne stanowią około 20% wszystkich udarów mózgu i są mniej powszechne niż udary niedokrwienne, ale często prowadzą do poważniejszych skutków zdrowotnych.

5. Czynniki ryzyka udaru mózgu.

Udar mózgu może wystąpić u każdego, ale istnieją pewne czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia tej choroby. Poniżej przedstawione są najważniejsze czynniki ryzyka udaru mózgu:

 1. Nadciśnienie tętnicze. Jest to najważniejszy czynnik ryzyka udaru mózgu. Nadciśnienie powoduje uszkodzenia naczyń krwionośnych, co zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu.
 2. Palenie papierosów. Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu o około 50%.
 3. Cukrzyca. Cukrzyca zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu z powodu uszkodzenia naczyń krwionośnych.
 4. Zaburzenia rytmu serca. Niektóre zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków, mogą prowadzić do powstawania skrzepów krwi, które mogą powodować udar mózgu.
 5. Otyłość. Otyłość zwiększa ryzyko chorób serca i nadciśnienia tętniczego, co zwiększa ryzyko udaru mózgu.
 6. Zaburzenia lipidowe. Wysoki poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu.
 7. Złe odżywianie. Zła dieta, bogata w tłuszcze i sól, zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu.
 8. Brak aktywności fizycznej. Brak aktywności fizycznej zwiększa ryzyko chorób serca i nadciśnienia tętniczego, co zwiększa ryzyko udaru mózgu.
 9. Stres. Długotrwały stres zwiększa ryzyko chorób serca i nadciśnienia tętniczego, co zwiększa ryzyko udaru mózgu.
 10. Dziedziczność. Niektóre czynniki ryzyka udaru mózgu mogą być dziedziczone, takie jak choroby serca, nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe.

palenie papierosów

6. Diagnozowanie udaru mózgu.

Diagnozowanie udaru mózgu jest procesem skomplikowanym, ale ważnym dla ustalenia odpowiedniego leczenia. Oto niektóre z metod, które lekarze wykorzystują w celu zdiagnozowania udaru mózgu:

Tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (MRI). To obrazowe badania, które pozwalają lekarzom zobaczyć, co dzieje się wewnątrz mózgu. Obrazy te umożliwiają lekarzom zidentyfikowanie miejsca, w którym wystąpił udar mózgu i określenie jego rozmiaru.
Angiografia. To badanie, które wykorzystuje kontrastowe barwniki do uzyskania obrazów naczyń krwionośnych mózgu. Ta metoda pozwala lekarzom zobaczyć, czy tętnice mózgowe i naczynia krwionośne w mózgu są zwężone lub zablokowane.
Badania krwi. Pozwala na wykrycie czynników ryzyka chorób układu krążenia, które mogą powodować udar mózgu, takie jak cukrzyca, choroba serca lub wysokie ciśnienie krwi.
Elektrokardiogram (EKG). Pozwala na wykrycie arytmii serca, które mogą prowadzić do powstawania skrzepów i zwiększenia ryzyka udaru mózgu.
Badania obrazowe tętnic szyjnych - takie jak ultrasonografia, pozwalają na zobaczenie, czy w tętnicach szyi występują zwężenia, które mogą powodować udar mózgu.
Ocena stanu pacjenta. Lekarze oceniają również stan pacjenta, w tym jego poziom świadomości, koordynację ruchową, siłę mięśni i zdolność do mówienia. To pomaga w określeniu, czy pacjent ma udar mózgu, a także w ustaleniu, jak poważny jest jego stan.

Ważne jest, aby jak najszybciej zdiagnozować udar mózgu i rozpocząć leczenie, ponieważ czas jest kluczowy w zapobieganiu dalszym uszkodzeniom mózgu i poważnym powikłaniom.

7. Leczenie udaru mózgu:

Leczenie udaru mózgu zależy od rodzaju udaru, jego przyczyny i stopnia zaawansowania.

W przypadku udaru niedokrwiennego, czyli spowodowanego niedrożnością naczynia krwionośnego, stosuje się leki przeciwzakrzepowe, które mają na celu rozpuszczenie skrzepliny i przywrócenie przepływu krwi. Leki przeciwzakrzepowe powinny być podane w ciągu 4,5 godziny od wystąpienia objawów, aby maksymalnie zwiększyć szansę na przywrócenie funkcji mózgu i minimalizację szkód. W niektórych przypadkach, jeśli niedrożność naczynia krwionośnego jest spowodowana np. skrzepliną, może być konieczne wykonanie trombolizy, czyli rozpuszczenia skrzepu za pomocą leku podanego bezpośrednio do naczynia krwionośnego. 
W przypadku udaru krwotocznego, czyli spowodowanego krwawieniem w mózgu, leczenie polega na stabilizacji stanu pacjenta. Konieczne jest zapewnienie stałej opieki medycznej, kontrolowanie stanu pacjenta i stabilizacja ciśnienia krwi. W niektórych przypadkach, gdy krwawienie jest poważne, może być konieczne przeprowadzenie operacji, aby usunąć nadmiar krwi z mózgu.
W obu przypadkach ważne jest, aby leczenie zostało rozpoczęte jak najszybciej. Im szybciej udar zostanie zdiagnozowany i rozpocznie się leczenie, tym większe są szanse na minimalizację szkód wynikających z uszkodzeń mózgu. 
Po leczeniu udaru, ważne jest, aby pacjent był regularnie monitorowany przez lekarza i poddawany rehabilitacji, aby przywrócić funkcje mózgu i poprawić jakość życia. Rehabilitacja może obejmować terapię zajęciową, fizjoterapię oraz terapię logopedyczną w zależności od objawów i stopnia uszkodzenia mózgu.

Często pacjenci po udarze muszą zmienić swoje dotychczasowe nawyki życiowe, takie jak dieta czy aktywność fizyczna, aby minimalizować ryzyko powtórnego udaru. W przypadku wystąpienia udaru z powodu chorób serca lub układu krążenia, ważne jest regularne monitorowanie stanu zdrowia oraz stosowanie się do zaleceń lekarskich, takich jak przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych czy zmiana diety.

8. Powikłania udaru mózgu. 

Udar mózgu może prowadzić do poważnych powikłań, które mogą wpłynąć na jakość życia pacjenta.

W zależności od obszaru mózgu, który został uszkodzony i stopnia uszkodzenia, mogą wystąpić różne powikłania. Oto niektóre z najczęstszych powikłań udaru mózgu:

Niedowład i porażenie. Uszkodzenie obszaru mózgu odpowiedzialnego za ruch może prowadzić do niedowładu lub porażenia jednej strony ciała lub kończyn. Pacjent może mieć trudności z poruszaniem się, zwykle po jednej stronie ciała.
Problemy z mówieniem i rozumieniem. Udar mózgu może wpłynąć na części mózgu odpowiedzialne za mowę i język. Pacjent może mieć trudności z mówieniem, zrozumieniem mowy lub pisaniem.
Problemy z połykaniem - uszkodzenie obszarów mózgu kontrolujących połykanie może prowadzić do problemów z jedzeniem i picie. Pacjent może mieć trudności z przełykaniem pokarmów, co może prowadzić do niedożywienia i odwodnienia.
Problemy z pamięcią i myśleniem. Udar mózgu może wpłynąć na części mózgu odpowiedzialne za pamięć i myślenie. Pacjent może mieć trudności z zapamiętywaniem nowych informacji i skupieniem uwagi na zadaniach.
Zmiany emocjonalne i zachowaniem. Udar mózgu może wpłynąć na obszary mózgu odpowiedzialne za emocje i zachowanie. Pacjent może doświadczać zmian nastroju, depresji, lęku, agresji lub apatii.
Zatorowość płucna. Udar mózgu może prowadzić do zwiększonego ryzyka zatorowości płucnej, co jest stanem zagrożenia życia. Zatorowość płucna może wystąpić, gdy skrzepy krwi, które powstały w mózgu podczas udaru, przedostaną się do płuc i zablokują tętnice płucne.

Wszystkie powikłania udaru mózgu wymagają natychmiastowej interwencji medycznej. Wczesne leczenie i rehabilitacja mogą pomóc zmniejszyć ryzyko powikłań i poprawić szanse na powrót do zdrowia.

9. Rehabilitacja po udarze mózgu. 

Rehabilitacja po udarze mózgu jest kluczowym elementem procesu powrotu do zdrowia i normalnego funkcjonowania.

Celem rehabilitacji jest przywrócenie jak największej samodzielności pacjentowi oraz poprawa jakości jego życia. Proces rehabilitacji rozpoczyna się już w szpitalu, gdzie pacjent jest monitorowany i oceniany przez zespół lekarzy i terapeutów. Po wypisie ze szpitala pacjent kontynuuje rehabilitację w ośrodku rehabilitacyjnym lub w domu, pod opieką specjalistów. Rehabilitacja po udarze mózgu obejmuje wiele dziedzin, takich jak fizjoterapia, logopedia, terapia zajęciowa oraz psychoterapia. Każda z tych dziedzin ma swoje cele i metody pracy.
I tak: fizjoterapia po udarze mózgu ma na celu przywrócenie pełnej sprawności ruchowej pacjenta. Zajęcia fizjoterapeutyczne pomagają wzmocnić osłabione mięśnie, poprawić równowagę i koordynację ruchową oraz przywrócić płynność i skuteczność ruchów. Z kolei logopedia po udarze mózgu pomaga w przywróceniu sprawności mowy i komunikacji. Zajęcia logopedyczne obejmując mogą ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, słuchowe oraz naukę czytania i pisania.
Terapia zajęciowa po udarze, pomaga w poprawie funkcji poznawczych, takich jak koncentracja, pamięć, uwaga czy planowanie działań. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przy pomocy różnego rodzaju gier i ćwiczeń, które pobudzają umysł i poprawiają funkcjonowanie poznawcze.
Psychoterapia po udarze mózgu pomaga pacjentowi w radzeniu sobie z emocjami i problemami psychologicznymi, które często towarzyszą chorobie. Terapia psychologiczna może pomóc pacjentowi w poprawie samooceny, radzeniu sobie z lękiem czy depresją oraz wzmocnić jego motywację do powrotu do zdrowia.

Rehabilitacja po udarze mózgu jest procesem długotrwałym i wymagającym dużo cierpliwości i zaangażowania ze strony pacjenta oraz jego bliskich. Jednak dzięki regularnym zajęciom rehabilitacyjnym, pacjent może odzyskać wiele utraconych funkcji i poprawić jakość swojego życia.

10. Profilaktyka i rokowania po udarze mózgu.

Profilaktyka udaru mózgu ma na celu zmniejszenie ryzyka jego wystąpienia. Aby temu zapobiec, należy prowadzić zdrowy tryb życia, a także kontrolować czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie, cukrzyca czy hiperlipidemia.

Jednym z najważniejszych aspektów profilaktyki udaru mózgu jest kontrola ciśnienia tętniczego. Wysokie ciśnienie krwi jest jednym z głównych czynników ryzyka udaru mózgu, dlatego tak ważne jest regularne jego mierzenie i utrzymywanie na właściwym poziomie. Zalecana wartość to 140/90 mmHg, a dla osób z cukrzycą lub chorobami nerek - 130/80 mmHg.
Kolejnym ważnym elementem profilaktyki udaru mózgu jest dbanie o właściwą dietę. Zaleca się spożywanie produktów bogatych w warzywa, owoce, orzechy, pełnoziarniste produkty zbożowe, chude mięso, ryby oraz ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych, soli i cukru. Zdrowa dieta pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia czynników ryzyka udaru mózgu, takich jak nadciśnienie czy hiperlipidemia.
W profilaktyce udaru mózgu bardzo ważną rolę odgrywa również regularna aktywność fizyczna. Zalecane jest wykonywanie co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej lub 75 minut intensywnej aktywności fizycznej tygodniowo. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wystąpienia czynników ryzyka udaru mózgu, takich jak otyłość czy cukrzyca.
Innym ważnym aspektem profilaktyki udaru mózgu jest kontrolowanie poziomu cholesterolu. Zbyt wysoki poziom cholesterolu jest jednym z czynników ryzyka udaru mózgu, dlatego tak ważne jest jego regularne kontrolowanie i stosowanie odpowiednich leków, jeśli jest to konieczne.
Oprócz powyższych aspektów profilaktyki udaru mózgu ważne jest także unikanie palenia papierosów i nadużywania alkoholu, regularne wykonywanie badań lekarskich i kontrola stanu zdrowia oraz leczenie wszelkich chorób przewlekłych, które mogą zwiększać ryzyko udaru mózgu.

Wszystkie te działania mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka udaru mózgu i utrzymaniu dobrego zdrowia. W przypadku osób, które już przeszły udar mózgu, profilaktyka ma szczególne znaczenie, ponieważ zmniejsza ryzyko nawrotów oraz powikłań po udarze.

11. Dieta po udarze mózgu.

Po udarze mózgu ważne jest nie tylko leczenie, ale również odpowiednia dieta, która wspomaga proces regeneracji organizmu.

Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów żywieniowych, które są szczególnie istotne w okresie rekonwalescencji.

Przede wszystkim dieta powinna być bogata w owoce i warzywa, które dostarczają organizmowi witamin i składników mineralnych. Szczególnie ważne są owoce i warzywa zawierające witaminę C, która działa przeciwutleniająco i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Należą do nich między innymi jagody, truskawki, czarne porzeczki, pomidory, papryka czy brokuły.
Kolejnym ważnym składnikiem diety po udarze mózgu są białka. W diecie powinny znaleźć się źródła białka pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, ryby, jaja czy nabiał, ale także roślinne, takie jak fasola, soczewica czy orzechy. Białka są niezbędne do odbudowy uszkodzonych tkanek oraz do budowy nowych komórek.
Należy unikać tłustych i smażonych potraw oraz słodkich przekąsek. Zaleca się ograniczenie spożycia soli, ponieważ nadmiar sodu może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Istotne jest również odpowiednie nawodnienie organizmu. Spożywanie odpowiedniej ilości wody jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz transportu składników odżywczych.
W przypadku problemów z połykaniem, pacjent może wymagać zmodyfikowanej konsystencji żywności, takiej jak np. papki lub płyny. W takim przypadku ważne jest, aby zapewnić odpowiednią ilość składników odżywczych oraz unikać produktów, które mogą prowadzić do zadławienia.

Ważne jest, aby dieta była zbilansowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. W przypadku wątpliwości lub pytań, należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.

Często zadawane pytania (FAQs):

Czy udarowi mózgu można zapobiec?
Nie da się całkowicie wykluczyć ryzyka wystąpienia udaru mózgu, ale istnieją czynniki, które mogą zminimalizować to ryzyko. Należą do nich regularne badania i kontrola stanu zdrowia, zdrowy styl życia (unikanie palenia tytoniu, zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna), kontrolowanie chorób współistniejących oraz stosowanie zaleceń lekarza.
Jakie są powikłania udaru mózgu?
Powikłania udaru mózgu mogą obejmować trwałe uszkodzenia mózgu, trudności w poruszaniu się, mowie, połykaniu, problemy z koordynacją ruchową, problemy z pamięcią, problemy z percepcją, problemy emocjonalne, takie jak depresja lub problemy z koncentracją.
Czy każdy udar mózgu jest śmiertelny?
Nie każdy udar mózgu jest śmiertelny, ale jest to stan, który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Szybkie rozpoznanie i leczenie mogą znacząco wpłynąć na rokowanie i minimalizację skutków udaru mózgu.
Czy rehabilitacja po udarze mózgu jest skuteczna?
Tak, rehabilitacja po udarze mózgu jest bardzo skuteczna i pomaga pacjentowi wrócić do normalnego życia.
Czy można zapobiegać udarom mózgu?
Tak, można zapobiegać udarom mózgu, podejmując odpowiednie działania zapobiegawcze, takie jak kontrolowanie ciśnienia krwi, unikanie palenia papierosów czy utrzymywanie zdrowej masy ciała.
Jak szybko trzeba reagować na objawy udaru mózgu?
Należy natychmiast skontaktować się z pogotowiem ratunkowym i jak najszybciej udać się do szpitala. Szybka reakcja może uratować życie pacjenta.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj:

 1. Udar mózgu

 2. Rehabilitacja do udarze

 3. Rehabilitacja ręki po udarze

 4. Rehabilitacja chodu

 5. Rehabilitacja logopedyczna

 6. Rehabilitacja wzroku

 7. Emocje po udarze

 8. Dieta i witaminy po udarze

 9. Życie po udarze

 10. FitMi, MusicGlove i sprzęt rehabilitacyjny

Podsumowanie:

Udar mózgu to stan, który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Warto znać objawy i przyczyny tego stanu oraz wiedzieć, jak postępować w przypadku jego wystąpienia. W przypadku podejrzenia udaru mózgu należy jak najszybciej skontaktować się z numerem alarmowym lub udać się do najbliższego szpitala. Czas jest tutaj kluczowy, ponieważ szybka diagnoza i interwencja medyczna mogą znacząco wpłynąć na rokowanie i minimalizowanie skutków udaru mózgu. Należy pamiętać, że dbanie o swoje zdrowie i regularna kontrola stanu zdrowia może zminimalizować ryzyko wystąpienia udaru mózgu. W przypadku udaru mózgu liczy się czas, dlatego każda minuta jest na wagę złota.

Więc jeszcze raz:
Udar mózgu to nagłe zaburzenie krążenia w mózgu, które może prowadzić do trwałych uszkodzeń i nawet śmierci. Najważniejsze objawy to: zaburzenia mowy, utrata równowagi i zaburzenia wzroku. Wczesne rozpoznanie i natychmiastowe leczenie jest kluczowe dla poprawy szans na powrót do zdrowia.


Odwiedź sklep:
UdarRehab.pl prowadzony przez udarowców dla udarowców.
"No bullshit" - Tylko sprawdzone przez nas urządzenia i pomoce do rehabilitacji po udarze mózgu (wylewie)

Zainspiruj się historią pewnej rehabilitacji po udarze mózgu

Tomasz po udarze

5

Bardzo dobra terapia „grahabilitacja”

Miałem udar 9 lat temu i wypróbowałem już wiele różnych terapii. Bardzo podoba mi się grywalizacja, którą zapewnia MusicGlove. Używam tego Zestawu dopiero od miesiąca, a już widzę postęp. Bardzo mi to pomaga w utrzymaniu motywacji. To naprawdę niesamowite...
Tak więc ogólnie mówiąc - bardzo podoba mi się MusicGlove.

Tomasz S. (04.03.2020)

MusicGlove

JAK DZIAŁA MUSICGLOVE
Program Rehabilitacji Ręki

CZY WIESZ, ŻE PCPR DOFINANSOWUJE FitMi i MusicGlove DO REHABILITACJI PO UDARZE?

Czy kwalifikujesz się do dofinansowania nawet 95% ceny sprzętu do rehabilitacji?

Możesz sam się starać o dofinansowanie albo zlecić to nam bezpłatnie!
Nie zapominaj o podaniu swojego maila i telefonu.

Poprzedni

Ile się żyje po udarze...
mar 25, 2023