Co to jest udar mózgu? Definicja, objawy udaru mózgu (wylewu) i leczenie.

Jakie są objawy, fazy udaru, skutki udaru, diagnoza i leczenie.

Zapobieganie udarom mózgu. Najczęstszy udar mózgu.

Zapewne słyszeli Państwo już wcześniej pojęcie "udar mózgu" lub "zawał mózgu".
W Polsce obserwujemy ponad 80 000 przypadków udaru mózgu rocznie. Udar mózgu - nazywany też zawałem mózgu- może doprowadzić do trwałej niepełnosprawności a nawet do śmierci. W ciągu kolejnych 20 lat udar mózgu stanie się drugą przyczyną zgonów. W Polsce co 5,5 minuty ktoś doznaje udaru mózgu, w Stanach Zjednoczonych – co 40 sekund, a na świecie – co 2 sekundy.

Udar mózgu jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia.

Istnieją dwa główne rodzaje udaru mózgu: udar niedokrwienny i udar krwotoczny.
Różnica między udarem krwotocznym, a udarem niedokrwiennym polega na przyczynie zaburzenia przepływu krwi w mózgu. Istnieje również tzw. przemijający atak niedokrwienny (TIA).

Udar niedokrwienny mózgu / udar mózgu niedokrwienny (inaczej zwany udarem niedokrwiennym) jest najczęstszym rodzajem udaru mózgu i występuje, gdy przepływ krwi do pewnej części mózgu jest zablokowany przez zakrzep lub zwężenie tętnicy. 85% udarów to udary mózgu tego typu.

Udar krwotoczny mózgu (inaczej zwany udarem krwotocznym lub wylewem krwi). 
Przyczyną udaru krwotocznego, jest sytuacja, gdy dojdzie do pęknięcia tętniaka i krew dostanie się do mózgu. Może także wystąpić rozległy udar mózgu.
Może to prowadzić do uszkodzenia mózgu i trwałych zaburzeń funkcji poznawczych i fizycznych, a nawet śmierci.
Dlatego, jeżeli ty lub ktoś, kogo znasz, ma udar mózgu, powinieneś zadzwonić pod numer 112 i natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
Każdy może mieć udar mózgu, ale niektóre czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego czy krwotocznego. A niektóre rzeczy mogą obniżyć to ryzyko. Zagrożenie udarem mózgu - jeżeli masz 55 lat lub więcej, jeżeli jesteś mężczyzną lub jeżeli w twojej rodzinie występował udar, lub zawał serca, twoje szanse na wystąpienie udaru mózgu rośnie. Do najczęstszych przyczyn udaru zaliczyć można: nadwagę, brak aktywności fizycznej, intensywne picie alkoholu, zażywanie narkotyków brak kontroli i leczenia ciśnienia tętniczego. Na większe ryzyko narażeni są również ci, którzy palą, mają wysokie poziomy  ciśnienia tętniczego krwi lub wysoki poziom cholesterolu, źle kontrolują cukrzycę, cierpią na obturacyjny bezdech senny lub pewne formy chorób serca.

Różnice pomiędzy udarami: niedokrwienie i krwotocznym

Masz podejrzenia, że ktoś znajomy mógł doznać udaru? Symptomy udaru mózgu. Pierwsza pomoc. 

Co może pomóc w rozpoznaniu udaru mózgu / oznaki wystąpienia objawów udaru:

 1. Nagłe problemy z mówieniem i rozumieniem tego, co mówią inni. Nagłe zaburzenia mowy możliwym objawem udaru.
 2. Paraliż lub drętwienie twarzy, ręki lub nogi po jednej stronie ciała.
 3. Problemy z widzeniem w jednym lub obu oczach, trudności z chodzeniem, utrata równowagi.
 4. Wiele udarów mózgu nie wiąże się z bólem głowy, ale nagły i silny ból głowy może czasami wystąpić w przypadku niektórych rodzajów udaru.

W przypadku któregokolwiek z tych przypadków wystąpienia objawów udaru - nawet jeżeli pojawiają się i znikają lub całkowicie zanikają - należy zwrócić się o pomoc lekarską lub zadzwonić pod numer 112 lub 999.
Nie należy czekać, aż objawy ustąpią, ponieważ liczy się każda minuta. 
 

Po dotarciu do szpitala zespół ratownictwa medycznego sprawdzi objawy i przeprowadzi stosowne procedury medyczne. Wykona kilka badań, które pomogą ustalić, jaki rodzaj udaru ma dana osoba i określić najlepsze leczenie udaru. Może to być tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, czyli zdjęcia mózgu i tętnic, USG szyjne, czyli badanie fal dźwiękowych w tętnicach szyjnych, które zapewniają przepływ krwi do przednich części mózgu, oraz badania krwi.

Gdy lekarze będą w stanie określić, czy mamy do czynienia z udarem niedokrwiennym, czy krwotocznym, będą mogli podjąć najlepsze leczenie. Jeżeli doszło do udaru niedokrwiennego, ważne jest, aby jak najszybciej przywrócić przepływ krwi do mózgu, dostarczając tlen i inne składniki odżywcze, których komórki mózgowe potrzebują, aby przeżyć. Aby to osiągnąć, lekarze mogą zastosować dożylnie lek przeciwzakrzepowy, rozpuszczający zakrzep, który blokuje przepływ krwi, lub mogą wykonać awaryjny zabieg wewnątrznaczyniowy. Polega on na wprowadzeniu maleńkiej plastikowej rurki zwanej cewnikiem do tętnic mózgowych, co umożliwia bezpośrednie usunięcie blokady w tętnicy. W przeciwieństwie do udaru niedokrwiennego celem leczenia udaru krwotocznego jest opanowanie krwawienia i zmniejszenie ciśnienia w mózgu. Lekarze mogą zastosować leki doraźne, aby obniżyć ciśnienie krwi, zapobiec skurczom naczyń krwionośnych, pobudzić krzepnięcie krwi i zapobiec drgawkom. Lub, jeżeli krwawienie jest poważne, można przeprowadzić operację usunięcia krwi, która znajduje się w mózgu. Tak czy inaczej opieka i leczenie pacjentów ze świeżym udarem mózgu powinna być prowadzona w ramach specjalistycznego oddziału udarowego.

Najczęstszy udar mózgu?

Każdy udar jest inny, dlatego też droga do wyzdrowienia jest inna u każdego człowieka. W leczeniu udaru często bierze udział zespół opieki złożony z kilku specjalistów. Może to być między innymi neurolog i rehabilitant. W końcu naszym celem jest pomóc Ci odzyskać jak najwięcej funkcji, abyś mógł żyć samodzielnie. Udar mózgu to wydarzenie zmieniające życie, które może wpłynąć na Ciebie emocjonalnie tak samo jak fizycznie. Możesz czuć się bezradnie, sfrustrowany lub przygnębiony. Dlatego należy szukać pomocy i wsparcia u przyjaciół i rodziny. Proszę zaakceptować, że powrót do zdrowia będzie wymagał ciężkiej pracy, a przede wszystkim czasu. Dąż do nowej normalności i pamiętaj o świętowaniu swoich postępów.
Nigdy się nie poddawaj. NIGDY!
Udar niedokrwienny mózgu występuje wtedy, gdy dopływ krwi do części mózgu zostaje przerwany lub zmniejszony, co uniemożliwia tkance mózgowej dostarczanie tlenu i składników odżywczych.
Fazy udaru mogą postępować w różnym tempie, a komórki mózgowe zaczynają obumierać w ciągu kilku minut.
Udar jest nagłym stanem medycznym, a szybkie rozpoczęcie leczenia udaru niedokrwiennego lub krwotocznego jest kluczowe. Wczesne działanie może zmniejszyć uszkodzenia mózgu i innych powikłań.
Dobra wiadomość jest taka, że obecnie na udar mózgu umiera znacznie mniej Polaków niż w przeszłości. Skuteczne leczenie może również pomóc w zapobieganiu niepełnosprawności w wyniku udaru.

Symptomy wystąpienia objawów udaru mózgu.

Jeżeli Ty, lub ktoś z Twojego otoczenia doznał udaru mózgu, należy zwrócić szczególną uwagę na czas wystąpienia objawów.
Niektóre metody leczenia udaru mózgu są najskuteczniejsze, gdy zostaną podane wkrótce po rozpoczęciu udaru.

Udar mózgu – objawy. Najczęstsze objawy obejmują:

Symptomy udarów

 1. Problemy z mówieniem i rozumieniem tego, co mówią inni.
  Możesz odczuwać dezorientację, zamazywać słowa lub mieć trudności ze zrozumieniem mowy.
 2. Paraliż lub drętwienie twarzy, ręki lub nogi.
  Może wystąpić nagłe zdrętwienie, osłabienie lub paraliż twarzy, ręki lub nogi. Często dotyczy to tylko jednej strony ciała. Proszę spróbować podnieść obie ręce jednocześnie nad głowę. Jeżeli jedno ramię zaczyna opadać, może to być udar. Również jedna strona ust może opadać, gdy próbujesz się uśmiechać.
 3. Problemy z widzeniem w jednym lub obu oczach.
  Możesz nagle mieć zamazane lub zaciemnione widzenie w jednym lub obu oczach, lub widzieć podwójnie.
 4. Ból głowy. Nagły, silny ból głowy, któremu mogą towarzyszyć wymioty, zawroty głowy lub zaburzenia świadomości, może wskazywać na udar.
 5. Problemy z chodzeniem.
  Możesz się potykać lub tracić równowagę.
  Objawy udaru zależą  od wielu czynników - mogą również wystąpić nagłe zawroty głowy lub utrata koordynacji.

Kiedy należy zgłosić się do lekarza?

Jeżeli zauważycie jakiekolwiek znaki lub objaw udaru mózgu należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, nawet jeżeli wydają się one przychodzić i odchodzić albo całkowicie zanikać.

Pomyśl "SZYBKO, UDAR" i wykonaj następujące czynności:

 1. Twarz
  Poprosić osobę o uśmiech. Czy jedna strona twarzy opada?
 2. Ramiona
  Poprosić osobę, aby podniosła obie ręce. Czy jedno ramię opada w dół? A może jedno ramię nie może się podnieść?
 3. Mowa
  Poprosić osobę o powtórzenie prostego zdania. Czy jej mowa jest niewyraźna lub dziwna?
 4. Czas

W przypadku podejrzenia udaru mózgu albo zaobserwujesz którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast wezwać pogotowie lub pomoc medyczną.

Należy natychmiast zadzwonić pod numer 112 lub 999.
Nie czekaj, aż oznaki udaru mózgu ustąpią. Liczy się każda minuta.
Im dłużej udar pozostaje nieleczony, tym większe jest prawdopodobieństwo uszkodzenia mózgu i niepełnosprawności. Podejrzenie udaru mózgu wymaga natychmiastowej pomocy specjalistycznej. Jeżeli przebywasz z osobą, u której podejrzewasz udar, należy uważnie obserwować tę osobę w oczekiwaniu na pomoc (karetkę).

Udar mózgu – przyczyny, powody udaru mózgu.

Istnieją dwie główne przyczyny udaru mózgu:

zablokowana tętnica (wtedy mówimy o przypadku udaru niedokrwiennego ) lub przeciek albo pęknięcie naczynia krwionośnego (wtedy mówimy o przypadku udaru krwotocznego). U niektórych osób może wystąpić tylko chwilowe zaburzenie dopływu krwi do mózgu, tzw. przemijający atak niedokrwienny (udar mózgu TIA), który nie powoduje trwałych objawów.

Ciśnienie krwi

Niedokrwienny udar mózgu.

Jest to najczęstszy rodzaj udaru mózgu.
Udar niedokrwienny przyczyny: dochodzi do niego, gdy naczynia krwionośne mózgu ulegają zwężeniu lub zablokowaniu, co powoduje znaczne ograniczenie przepływu krwi (niedokrwienie). Zablokowane lub zwężone naczynia krwionośne są spowodowane przez złogi tłuszczowe, które gromadzą się w naczyniach krwionośnych, lub przez skrzepy krwi lub inne zanieczyszczenia, które przemieszczają się przez krwiobieg, najczęściej z serca, i zatrzymują się w naczyniach krwionośnych w mózgu.
Niektóre wstępne badania wskazują, że zakażenie COVID-19 może zwiększać ryzyko udaru niedokrwiennego, ale potrzebne są dalsze badania.

Krwotoczny udar mózgu. 

Udar krwotoczny występuje, gdy naczynie krwionośne w mózgu przecieka lub pęka. Krwotoki mózgowe mogą być skutkiem wielu chorób, które wpływają na naczynia krwionośne.

Szukanie powodu udaru mózgu.

Do czynników ryzyka związanych z udarem krwotocznym należą:

 1. Niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi
 2. Nadmierne leczenie środkami rozrzedzającymi krew (antykoagulantami)
 3. Wybrzuszenia w słabych miejscach ścian naczyń krwionośnych (tętniaki)
 4. Uraz (np. wypadek samochodowy)
 5. Złogi białkowe w ścianach naczyń krwionośnych, które prowadzą do osłabienia ściany naczynia (mózgowa angiopatia amyloidowa)
 6. Udar niedokrwienny prowadzący do krwotoku
 7. Rzadziej spotykaną przyczyną krwawienia w mózgu jest pęknięcie nieregularnej plątaniny cienkościennych naczyń krwionośnych (malformacja tętniczo-żylna).

Przemijający atak niedokrwienny (udar mózgu TIA). Pojęcie przemijającego niedokrwienia mózgu (mini udar)

Przemijający atak niedokrwienny (TIA) - czasami nazywany mini udarem - to przejściowy okres objawów podobnych do tych występujących w udarze mózgu. TIA nie powoduje trwałych uszkodzeń. TIA jest spowodowane przejściowym zmniejszeniem dopływu krwi do części mózgu, które może trwać zaledwie pięć minut.

Podobnie jak udar niedokrwienny, zjawisko przemijającego niedokrwienia mózgu TIA występuje, gdy zakrzep lub odłamki zmniejszają lub blokują przepływ krwi do części układu nerwowego.
Należy zwrócić się do pogotowia ratunkowego, nawet jeżeli uważasz, że miałeś mini udar, ponieważ objawy ustąpiły. Nie można stwierdzić, czy miałeś udar mózgu czy mini udar tylko na podstawie objawów. Jeżeli miałeś mini udar, oznacza to, że możesz mieć częściowo zablokowaną lub zwężoną tętnicę prowadzącą do mózgu. Przebycie TIA zwiększa ryzyko wystąpienia w późniejszym czasie pełnoobjawowego udaru.

Czynniki ryzyka udaru mózgu.

Wiele czynników może zwiększyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu.
Do potencjalnie uleczalnych czynników ryzyka udaru należą:

Medyczne czynniki ryzyka udaru mózgu:

palenie papierosów

 1. Wysokie ciśnienie krwi
 2. Palenie papierosów lub narażenie na dym wtórny (bierne palenie)
 3. Wysoki poziom cholesterolu
 4. Cukrzyca
 5. Obstrukcyjny bezdech senny
 6. Choroby układu krążenia, w tym niewydolność serca, miażdżyca, wady serca, infekcje serca lub nieregularny rytm serca, np. migotanie przedsionków
 7. Osobiste lub rodzinne występowanie udaru mózgu, zawału serca lub przejściowego ataku niedokrwiennego
 8. Zakażenie COVID-19

Czynniki ryzyka udaru mózgu związane ze stylem życia - przyczyna pierwotna udaru mózgu.

 1. Nadwaga lub otyłość
 2. Brak aktywności fizycznej
 3. Picie alkoholu na umór lub w dużych ilościach
 4. Stosowanie narkotyków, takich jak kokaina i metamfetamina

Do innych czynników związanych z wyższym ryzykiem udaru mózgu zaliczamy:

 1. Wiek - Osoby w wieku 55 lat i starsze mają wyższe ryzyko udaru niż osoby młodsze.
 2. Płeć - Mężczyźni mają wyższe ryzyko udaru niż kobiety. Kobiety są zazwyczaj starsze, kiedy mają udar, i częściej umierają z powodu udaru niż mężczyźni.
 3. Hormony - Stosowanie tabletek antykoncepcyjnych lub terapii hormonalnych zawierających estrogeny zwiększa ryzyko.

Powikłania udaru mózgu - nie tylko "dużego udaru".

Udar mózgu może czasami powodować tymczasową lub trwałą niepełnosprawność, w zależności od tego, jak długo mózg jest pozbawiony przepływu krwi i która jego część została dotknięta.

Skutki udaru mózgu mogą obejmować:

 1. Paraliż lub utrata ruchu mięśni. Możesz zostać sparaliżowany po jednej stronie ciała lub stracić kontrolę nad niektórymi mięśniami, na przykład po jednej stronie twarzy lub jednego ramienia.
 2. Trudności w mówieniu lub połykaniu. Udar może wpłynąć na kontrolę mięśni jamy ustnej i gardła, utrudniając Ci wyraźne mówienie, połykanie lub jedzenie. Możesz mieć również trudności z językiem, w tym z mówieniem lub rozumieniem mowy, czytaniem lub pisaniem.
 3. Utrata pamięci lub trudności w myśleniu. U wielu osób po udarze występuje utrata pamięci. Inni mogą mieć trudności z myśleniem, rozumowaniem, dokonywaniem ocen i rozumieniem pojęć.
 4. Problemy emocjonalne. Osoby, które przeszły udar, mogą mieć większe trudności z kontrolowaniem swoich emocji lub mogą mieć depresję.
 5. Ból. W częściach ciała dotkniętych udarem mogą wystąpić bóle, drętwienia lub inne nietypowe odczucia. Na przykład, jeżeli udar spowodował utratę czucia w lewej ręce, może pojawić się nieprzyjemne uczucie mrowienia w tej ręce.
 6. Zmiany w zachowaniu i zdolności do samoopieki. Osoby po udarze mogą stać się bardziej wycofane. Mogą potrzebować pomocy przy pielęgnacji i codziennych czynnościach.

  W niektórych przypadkach może dojść do udar pnia mózgu, obrzęku mózgu.

Profilaktyka i rokowania w udarze mózgu.

Znajomość czynników ryzyka udaru, stosowanie się do zaleceń lekarza i prowadzenie zdrowego trybu życia to najlepsze kroki, jakie mogą Państwo podjąć, aby zapobiec udarowi. Zapobieganie udarom mózgu.

Jeśli miałeś udar mózgu - ew. objawy przemijającego niedokrwienia mózgu - przejściowy atak niedokrwienny (TIA), te środki mogą pomóc w zapobieganiu kolejnym udarom (ponowny udar mózgu). Dalsza opieka, którą otrzymujesz w szpitalu i później, również może odgrywać pewną rolę.
Wiele strategii zapobiegania udarom jest takich samych jak strategie zapobiegania chorobom serca. Ogólnie rzecz biorąc, zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia obejmują:

 1. Kontrolowanie wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia). Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie możesz zrobić, aby zmniejszyć ryzyko udaru. Jeżeli miałeś udar, obniżenie ciśnienia krwi może pomóc w zapobieganiu kolejnym TIA lub udarom. W leczeniu nadciśnienia często stosuje się zmiany w zdrowym stylu życia i leki.
 2. Obniżenie ilości cholesterolu i tłuszczów nasyconych w diecie. Spożywanie mniejszej ilości cholesterolu i tłuszczu, zwłaszcza tłuszczów nasyconych i trans, może zmniejszyć gromadzenie się w tętnicach. Jeżeli nie możesz kontrolować swojego cholesterolu poprzez samą zmianę diety, lekarz może przepisać leki obniżające poziom cholesterolu.
 3. Rzucenie palenia. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu u osób palących i niepalących, narażonych na bierne palenie. Rzucenie palenia zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru.
 4. Zarządzanie cukrzycą. Dieta, ćwiczenia i utrata wagi mogą pomóc w utrzymaniu poziomu cukru we krwi w zdrowym zakresie. Jeżeli czynniki związane ze stylem życia nie wystarczają do kontrolowania cukrzycy, lekarz może przepisać leki przeciwcukrzycowe.
 5. Utrzymywanie zdrowej wagi. Nadwaga przyczynia się do powstawania innych czynników ryzyka udaru, takich jak wysokie ciśnienie krwi, choroby układu krążenia i cukrzyca.
 6. Spożywanie diety bogatej w owoce i warzywa. Dieta zawierająca pięć lub więcej porcji owoców lub warzyw dziennie może zmniejszyć ryzyko udaru. Pomocna może okazać się dieta śródziemnomorska, w której dominuje oliwa z oliwek, owoce, orzechy, warzywa i pełne ziarna.
 7. Regularne ćwiczenia. Ćwiczenia aerobowe zmniejszają ryzyko udaru na wiele sposobów. Ćwiczenia mogą obniżyć ciśnienie krwi, podnieść poziom dobrego cholesterolu i poprawić ogólny stan zdrowia naczyń krwionośnych i serca. Pomaga również schudnąć, kontrolować cukrzycę i zmniejszyć stres. Należy stopniowo dochodzić do co najmniej 30 minut umiarkowanej aktywności fizycznej - takiej jak spacer, jogging, pływanie lub jazda na rowerze - przez większość, jeżeli nie przez wszystkie dni tygodnia.
 8. Picie alkoholu z umiarem (jeśli w ogóle) Duże spożycie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi, udaru niedokrwiennego i krwotocznego. Alkohol może również wchodzić w interakcje z innymi przyjmowanymi przez Ciebie lekami. Jednak picie niewielkich lub umiarkowanych ilości alkoholu, np. jednego drinka dziennie, może pomóc w zapobieganiu udarowi niedokrwiennemu i zmniejszyć skłonność krwi do krzepnięcia. Proszę porozmawiać z lekarzem o tym, co jest dla Ciebie odpowiednie.
 9. Leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (OSA). Lekarz może zalecić badanie snu, jeżeli masz objawy OSA - zaburzenia snu, które powoduje wielokrotne zatrzymywanie oddechu na krótkie okresy podczas snu. Leczenie OSA obejmuje urządzenie, które przez maskę wytwarza dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, aby utrzymać drożność dróg oddechowych podczas snu.
 10. Unikanie narkotyków. Niektóre narkotyki, takie jak kokaina i metamfetamina, są uznanymi czynnikami ryzyka wystąpienia TIA lub udaru.

Leki profilaktyczne.

Jeżeli miałeś udar lub TIA, lekarz może zalecić leki, które pomogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia kolejnego udaru mózgu nie tylko po już przebytym udarze.

Należą do nich:

 1. Leki przeciwpłytkowe. Płytki krwi to komórki we krwi, które tworzą skrzepy. Leki przeciwpłytkowe sprawiają, że komórki te są mniej lepkie i mniej skłonne do tworzenia skrzepów. Najczęściej stosowanym lekiem przeciwpłytkowym jest aspiryna. Twój lekarz może pomóc w ustaleniu odpowiedniej dla Ciebie dawki aspiryny.
  Po TIA lub niewielkim udarze, lekarz może przez pewien czas podawać Ci aspirynę i lek przeciwpłytkowy, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kolejnego udaru mózgu.
 2. Antykoagulanty. Leki te zmniejszają krzepliwość krwi.

FAQ:

Jakie są pierwsze objawy udaru?

Pierwsze objawy udaru to zazwyczaj problemy z mową oraz zaburzenia ruchowe. Pacjenci nie są w stanie mówić płynnie, słowa wydają się być jakby wymieszane, a w ekstremalnych przypadkach może pojawić się całkowita niemożność mówienia. Dodatkowo, osoba cierpiąca na udar, może doświadczyć problemów z poruszaniem się. Czasem staje się to zauważalne poprzez chwiejny chód, utratę równowagi, a w najgorszych przypadkach osobę tę może dopaść paraliż. Oprócz tych objawów, pacjent może również doświadczać zawrotów głowy, bólów głowy i utratę czucia w kończynach. Dlatego też, jeśli podejrzewasz, że ktoś przeżywa udar, nie wahaj się i natychmiast zadzwoń na pogotowie ratunkowe.

Co może wywołać udar mózgu?

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj:

 1. Udar mózgu

 2. Rehabilitacja do udarze

 3. Rehabilitacja ręki po udarze

 4. Rehabilitacja chodu

 5. Rehabilitacja logopedyczna

 6. Rehabilitacja wzroku

 7. Emocje po udarze

 8. Dieta i witaminy po udarze

 9. Życie po udarze

 10. FitMi, MusicGlove i sprzęt rehabilitacyjny

Udar mózgu to nagłe przerwanie przepływu krwi w mózgu, co powoduje niedotlenienie komórek mózgowych i prowadzi do ich śmierci. Co może wywołać udar mózgu? Ryzyko udaru może zwiększyć wiele czynników, takich jak choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca czy przewlekły stres. Palenie papierosów, nadmierna konsumpcja alkoholu, niezdrowa dieta bogata w tłuszcze i brak aktywności fizycznej również zwiększają ryzyko udaru. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów udaru, takich jak utrata równowagi, zawroty głowy, trudności z mówieniem lub niedowład jednej strony ciała, należy natychmiast udzielić pacjentowi pomocy medycznej.

Jak długo można żyć po udarze mózgu?

Po udarze mózgu wiele zależy od stopnia uszkodzenia mózgu, wieku pacjenta, jego ogólnej kondycji zdrowotnej i podejmowanych działań rehabilitacyjnych. Jednakże, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jak długo można żyć po udarze mózgu. Niektórzy pacjenci wracają do pełni zdrowia po 6 miesiącach, podczas gdy inni wymagają stałej opieki przez wiele lat. Co więcej, istnieje ryzyko nawrotu udaru mózgu, które zwiększa się po pierwszym epizodzie. Kluczowe jest więc wczesne wykrycie i leczenie udaru mózgu oraz ciągła opieka medyczna i rehabilitacja, które pozwalają na redukcję ryzyka powikłań i poprawę szans pacjenta na dłuższe przeżycie.

Możesz więcej przeczytać o rehabilitacji tutaj.
A co sztuczna inteligencja nie o udarze przeczytaj tutaj!


Odwiedź sklep:
UdarRehab.pl prowadzony przez udarowców dla udarowców.
"No bullshit" - Tylko sprawdzone przez nas urządzenia i pomoce do rehabilitacji po udarze mózgu (wylewie)

Zainspiruj się historią pewnej rehabilitacji po udarze mózgu

Tomasz po udarze

5

Bardzo dobra terapia „grahabilitacja”

Miałem udar 9 lat temu i wypróbowałem już wiele różnych terapii. Bardzo podoba mi się grywalizacja, którą zapewnia MusicGlove. Używam tego Zestawu dopiero od miesiąca, a już widzę postęp. Bardzo mi to pomaga w utrzymaniu motywacji. To naprawdę niesamowite...
Tak więc ogólnie mówiąc - bardzo podoba mi się MusicGlove.

Tomasz S. (04.03.2020)

MusicGlove

JAK DZIAŁA MUSICGLOVE
Program Rehabilitacji Ręki

CZY WIESZ, ŻE PCPR DOFINANSOWUJE FitMi i MusicGlove DO REHABILITACJI PO UDARZE?

Czy kwalifikujesz się do dofinansowania nawet 95% ceny sprzętu do rehabilitacji?

Możesz sam się starać o dofinansowanie albo zlecić to nam bezpłatnie!
Nie zapominaj o podaniu swojego maila i telefonu.

Poprzedni

Jak uniknąć udaru? 7...
lis 28, 2022