Leczenie po udarze mózgu: przegląd metod leczenia następstw udaru.

Leczenie i rehabilitacja po udarze przebiega w dwóch krytycznych fazach.

Najpierw lekarze przeprowadzają w szpitalu leczenie doraźne, aby opanować udar.
Następnie zaczyna się rehabilitacja.

W ramach rehabilitacji dostępnych jest wiele opcji leczenia po udarze. Ponieważ każdy udar jest inny, zapewne każdy inaczej zareaguje na daną terapię. Dlatego współpraca z lekarzami i rehabilitantami - ale i Twoja wiedza i świadomość możliwości w celu wybrania najlepszej terapii ma tutaj kluczowe znaczenie.
Poniżej znajduje się lista najczęstszych i najskuteczniejszych metod leczenia udaru. Na końcu dodaliśmy również wskazówkę, czego możesz chcieć uniknąć.
Zaczynamy!

Spis treści:

•   Jak leczyć udar mózgu.
•   Chirurgia (hemikraniektomia) z powodu udaru krwotocznego.
•   Leki rozbijające skrzepy przy udarze niedokrwiennym.
•   Chirurgia (mechaniczna embolektomia) w przypadku udaru niedokrwiennego
•   Leczenie po udarze podczas rehabilitacji klinicznej.
•   Fizjoterapia i terapia zajęciowa.
•   Logopedia
•   Akupunktura 
•   Terapia tlenowa 
•   Magnetyczna stymulacja mózgu.
•   Terapia komórkami macierzystymi.
•   Opcje leczenia po udarze w domu.
•   Terapia lustrzana
•   Leczenie po udarze, którego należy unikać.

Jak leczyć udar mózgu.

Jak leczy się udar

Udar to stan nagły, który występuje, gdy dopływ krwi do mózgu jest utrudniony przez zatkaną tętnicę (udar niedokrwienny) lub pękniętą tętnicę (udar krwotoczny).

Kiedy części mózgu pozbawione są bogatej w tlen krwi, komórki mózgowe w tym obszarze zaczynają obumierać. To uszkodzenie powoduje skutki uboczne udaru, takie jak zaburzenia ruchu lub mowy.
Im szybciej zastosuje się leczenie udaru, tym szybciej zostanie przywrócony prawidłowy przepływ krwi. Pomaga to zminimalizować uszkodzenia mózgu, a w rezultacie zminimalizować również skutki uboczne udaru.
Oto rodzaje opcji leczenia udaru:

1. Chirurgia (hemikraniektomia) z powodu udaru krwotocznego 

Chirurgia
Udar krwotoczny występuje, gdy tętnica w mózgu pęka, powodując wyciek krwi do obszaru otaczającego mózg. Chociaż można wymienić tutaj niechirurgiczne opcje udaru krwotocznego, operacja jest często najlepszym sposobem leczenia udaru krwotocznego.

Powszechnym i ryzykownym rodzajem operacji stosowanej w leczeniu udaru krwotocznego jest hemikraniektomia, w której część czaszki jest usuwana w celu zmniejszenia ciśnienia spowodowanego obrzękiem mózgu.
Hemikraniektomia to zabieg neurochirurgiczny polegające na usunięciu części czaszki (zwanego kością skroniową) w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego i zapobieżenia uszkodzeniu mózgu. Jest często stosowana w leczeniu poważnych przypadków obrzęku mózgu, które mogą wystąpić po urazach głowy, udarach mózgu lub guzach mózgu.
Podczas hemikraniektomii chirurg usuwa część kości skroniowej, tworząc otwór w czaszce. Następnie zostaje umieszczony specjalny materiał osłonowy, który chroni mózg i umożliwia jego obrzęk i spuchnięcie. W późniejszym czasie, gdy obrzęk mózgu zostanie zmniejszony, można przeprowadzić drugi zabieg, aby przywrócić kość skroniową na swoje miejsce.
Hemikraniektomia jest zazwyczaj stosowana jako ostateczność w przypadkach, gdy obrzęk mózgu powoduje zagrożenie dla życia pacjenta. Zabieg ten ma na celu zmniejszenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego, poprawę krążenia mózgowego i zmniejszenie ryzyka uszkodzenia mózgu. Po zabiegu pacjent wymaga długotrwałej rehabilitacji i opieki medycznej w celu przywrócenia funkcji i adaptacji do zmian w mózgu.
Jest to poważna procedura chirurgiczna, która wiąże się z pewnymi ryzykami i powikłaniami, dlatego decyzję o przeprowadzeniu hemikraniektomii podejmuje zespół lekarzy na podstawie indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta.

2. Leki rozbijające skrzepy przy udarze niedokrwiennym.

Leki przy udarze
Udar niedokrwienny występuje, gdy skrzep krwi zatyka tętnicę w mózgu.

Najlepszym sposobem leczenia udaru niedokrwiennego jest np. TPA (Tkankowy aktywator plazminogenu) oraz aspiryna - dwa leki niszczące skrzepy.
Istnieje tylko krótki czas, w którym można podawać tPA, ale jest to bardzo skuteczne.
Kiedy dochodzi do niewielkiego udaru lub TIA, czasami pomaga aspiryna, ponieważ rozrzedza krew.
Jednak NIE diagnozuj się samodzielnie i nie podawaj komuś aspiryny, gdy wygląda na udar - może to potencjalnie doprowadzić do śmierci.
Nie wiesz, czy mają udar niedokrwienny czy krwotoczny, a przyjmowanie aspiryny podczas udaru krwotocznego może być śmiertelne.

3. Chirurgia (mechaniczna embolektomia) w przypadku udaru niedokrwiennego

mechaniczna embolektomia

Kiedy leki usuwające zatory nie są w danym przypadku opcjami leczenia danego udaru, lekarze rozważą operację. Operacja stosowana w leczeniu udaru niedokrwiennego nazywana jest embolektomią mechaniczną, w której za pomocą małego urządzenia mechanicznego usuwa się skrzep bezpośrednio z tętnicy.

Embolektomia jest jedną z procedur interwencyjnych stosowanych w leczeniu udaru mózgu. Udary mózgu często są spowodowane skrzeplinami, które blokują przepływ krwi do mózgu. Embolektomia ma na celu usunięcie tych skrzeplin i przywrócenie prawidłowego przepływu krwi w jak najkrótszym czasie.
Podczas embolektomii, neurochirurg lub interwencjonista radiologiczny wprowadza cienki cewnik do naczynia krwionośnego, najczęściej przez tętnicę udową. Cewnik jest prowadzony do mózgu, aż do miejsca, gdzie skrzeplina blokuje naczynie krwionośne. Następnie używa się specjalistycznego narzędzia, takiego jak stent, aby przechwycić i usunąć skrzeplinę, przywracając przepływ krwi.
Embolektomia jest szczególnie skuteczna w leczeniu udarów mózgu spowodowanych skrzeplinami w dużych naczyniach mózgowych, zwanych dużymi tętnicami. Właśnie tam skrzepliny często powodują poważne objawy udaru. Dzięki embolektomii możliwe jest szybkie przywrócenie krążenia w mózgu i minimalizacja uszkodzeń. Procedura embolektomii jest przeprowadzana w określonym oknie czasowym, znanym jako "okno terapeutyczne". Im wcześniej zostanie wykonana, tym większa szansa na skuteczne przywrócenie przepływu krwi i minimalne uszkodzenia mózgu. Dlatego ważne jest jak najszybsze rozpoznanie udaru mózgu i dostęp do odpowiedniego centrum medycznego, gdzie można przeprowadzić embolektomię. Embolektomia jest procedurą skomplikowaną, wymagającą specjalistycznego sprzętu i doświadczenia. Decyzja o przeprowadzeniu embolektomii jest podejmowana przez zespół lekarzy, biorąc pod uwagę indywidualne czynniki, takie jak czas od wystąpienia udaru, lokalizacja skrzepliny i stan pacjenta.

Leczenie po udarze podczas rehabilitacji klinicznej.

Po wyleczeniu udaru w szpitalu rehabilitacja rozpocznie się (POWINNA!) tak szybko, jak to możliwe. Ale dokąd zaprowadzi Cię proces powrotu do zdrowia po udarze ?

Leczenie po udarze podczas rehabilitacji klinicznej ma na celu przywrócenie funkcji i umiejętności pacjenta, które zostały uszkodzone w wyniku udaru mózgu. Proces rehabilitacji ma miejsce w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym i obejmuje różnorodne terapie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Oto kilka aspektów leczenia po udarze podczas rehabilitacji klinicznej:

Fizjoterapia

: Fizjoterapeuci pomagają pacjentom w odzyskiwaniu siły, równowagi, koordynacji ruchowej i funkcji motorycznych. Wykorzystują różne ćwiczenia, techniki mobilizacyjne i aparaty wspomagające takie jak FitMi czy MusicGlove, takie jak chodzenie na poręczach czy chodzenie na bieżni.
Terapia zajęciowa: Terapeuci zajęciowi wspierają pacjentów w powrocie do codziennych czynności, takich jak jedzenie, ubieranie się czy pisanie. Wykorzystują różnorodne zadania i techniki, które pomagają poprawić funkcje umysłowe, motoryczne i społeczne.
Logopedia: Logopedzi pracują z pacjentami w zakresie poprawy mowy, rozumienia języka, pisanie i połykanie. Wykorzystują ćwiczenia artykulacyjne, treningi słuchowe i metody komunikacji alternatywnej, pomagają pacjentom w komunikacji i jedzeniu.
Terapia zajęciowa sensoryczna: Terapeuci zajęciowi sensoryczni wspierają pacjentów w poprawie zmysłów i integracji sensorycznej. Wykorzystują różne techniki, takie jak terapia dotykiem, terapia wzrokowa i terapia dźwiękowa, aby zwiększyć świadomość ciała i poprawić koordynację sensoryczną.
Psychoterapia: Psychoterapeuci pomagają pacjentom w radzeniu sobie z emocjami, lękiem i depresją, które mogą wynikać z doświadczenia udaru mózgu. Wspierają pacjentów w procesie adaptacji do zmian wynikających z uszkodzenia mózgu i pomagają w rozwoju zdrowych strategii radzenia sobie.
Edukacja pacjenta i rodziny: Ważną częścią rehabilitacji jest edukacja pacjenta i jego rodziny na temat udaru mózgu, wpływu na codzienne funkcjonowanie i sposobów dalszej opieki. Pacjenci i ich bliscy uczą się również technik samopomocy i strategii zapobiegania kolejnym udarom.

4. Fizjoterapia i terapia zajęciowa.

Terapia fizyczna i zajęciowa
Podczas rehabilitacji szpitalnej będziesz uczestniczyć w rygorystycznej terapii fizjologicznej i zajęciowej.
Fizjoterapia koncentruje się na poprawie mobilności organizmu poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne po udarze.
Terapia zajęciowa skupia się na poprawie zdolności pacjenta do wykonywania codziennych czynności, takich jak karmienie i ubieranie się.
Podczas rehabilitacji po udarze kładzie się nacisk na masową praktykę, aby promować gojenie się mózgu.

5. Logopedia

Logopedia
Leczenie udaru w przypadku trudności językowych, takich jak  afazja, obejmuje terapię logopedyczną, często z logopedą (SLP).
SLP pomoże Ci przeprowadzić różne ćwiczenia logopedyczne, aby przeszkolić mózg i poprawić umiejętności językowe.
Aby jeszcze bardziej przyspieszyć powrót do zdrowia po udarze, możesz wypróbować alternatywne metody leczenia, takie jak te poniżej.
Najpierw skonsultuj się z lekarzem, aby upewnić się, że nie narażasz się na ryzyko.

6. Akupunktura

Akupunktura
Akupunktura to świetna alternatywa dla leczenia udaru. 

Chociaż ma chwiejne osiągnięcia.
Niektóre badania uważają akupunkturę za doskonałe leczenie paraliżu niedowładu poudarowego, podczas gdy inne badania sugerują, że jest to tylko efekt placebo.
Badania te są poparte osobistymi historiami osób, które przeżyły udar, które miały zarówno znakomite wyniki, jak i żadnych.
Tak więc akupunktura może być skutecznym sposobem wspomagania rehabilitacji po udarze.
Jeśli interesują Cię naturalne, alternatywne sposoby powrotu do zdrowia po udarze, akupunktura może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, o ile lekarz mówi, że jest w porządku i że możesz ją odbyć.

7. Terapia tlenowa

Terapia tlenowa
Tlenoterapia  to sposób leczenia udaru polegający na leżeniu w komorze tlenowej podczas wdychania czystego tlenu przez 60-90 minut.
Zwiększa to ilość tlenu w mózgu, co sprzyja gojeniu.

Idea terapii tlenowej jest taka:
Kiedy mózg jest zajęty naprawą skutków uszkodzeń po udarze, potrzebuje jeszcze więcej tlenu - więcej niż 20%, które już zużywa z organizmu. Terapia tlenowa pomaga dostarczyć mózgowi dodatkowy tlen, który, jak się uważa, napędza neuroplastyczność.

Terapia tlenowa, znana również jako tlenoterapia, jest jednym z podejść terapeutycznych stosowanych w leczeniu udaru mózgu. Polega ona na dostarczaniu pacjentowi dodatkowego stężonego tlenu, aby zwiększyć ilość tlenu dostarczanego do uszkodzonego obszaru mózgu. W udarze mózgu, niedokrwienie lub niedotlenienie prowadzi do uszkodzenia komórek mózgowych. Dostarczanie dodatkowego tlenu przez terapię tlenową ma na celu zwiększenie utlenowania i poprawę funkcji tkanek mózgowych, co może przyczynić się do poprawy wyników klinicznych pacjentów.
Terapia tlenowa może być stosowana w różnych formach, takich jak maska tlenowa, kaniula nosowa lub wentylacja mechaniczna. Dawkowanie tlenu jest ustalane przez lekarza, uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta.
W niektórych przypadkach, tlenoterapia może być stosowana jako terapia uzupełniająca w połączeniu z innymi formami leczenia udaru mózgu, takimi jak leczenie trombolityczne (podawanie leków rozpuszczających skrzeplinę) lub mechaniczna embolektomia (usunięcie skrzepliny). Decyzja o zastosowaniu terapii tlenowej zależy od indywidualnych czynników i oceny lekarza.
Warto jednak zauważyć, że terapia tlenowa może wiązać się z pewnymi ryzykami, takimi jak uszkodzenie płucne lub utlenianie stresowe. Dlatego ważne jest, aby terapię tlenową przeprowadzał wykwalifikowany personel medyczny i monitorował jej skutki.
Terapia tlenowa w udarze mózgu jest złożonym zagadnieniem, a decyzję o jej zastosowaniu podejmuje lekarz na podstawie indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta. W przypadku udaru mózgu ważne jest jak najszybsze udzielenie odpowiedniej pomocy medycznej i wdrożenie odpowiednich terapii w celu minimalizacji uszkodzeń mózgu i poprawy wyników pacjenta.

8. Magnetyczna stymulacja mózgu.

Magnetyczna stymulacja mózgu

Magnetyczna stymulacja mózgu (TMS, ang. Transcranial Magnetic Stimulation) jest jedną z metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu udaru mózgu. Polega ona na dostarczaniu impulsów magnetycznych do określonych obszarów mózgu w celu poprawy funkcji neuropsychologicznych i przywrócenia utraconych umiejętności.

W przypadku udaru mózgu, obszary mózgu odpowiedzialne za funkcje takie jak mowa, motoryka czy pamięć mogą zostać uszkodzone. Magnetyczna stymulacja mózgu ma na celu aktywowanie tych obszarów i pobudzenie ich do regeneracji oraz tworzenia nowych połączeń nerwowych.
Podczas TMS, specjalnie zaprojektowane cewki magnetyczne są umieszczane na skórze głowy pacjenta. Następnie generowane są krótkotrwałe impulsy magnetyczne, które przenikają przez czaszkę i wpływają na działanie mózgu w wybranych obszarach. Procedura jest bezinwazyjna i nieinwazyjna, co oznacza, że nie wymaga chirurgicznego dostępu do mózgu.
Stymulacja magnetyczna mózgu może mieć różne cele terapeutyczne w zależności od potrzeb pacjenta. Może być stosowana w celu poprawy mowy, przywrócenia funkcji motorycznych, poprawy pamięci i koncentracji, a także redukcji objawów depresji lub innych zaburzeń emocjonalnych związanych z udarem mózgu.
Warto jednak zauważyć, że magnetyczna stymulacja mózgu w udarze mózgu jest nadal stosunkowo nową metodą terapeutyczną, a jej skuteczność i bezpieczeństwo są nadal przedmiotem badań naukowych.
Decyzję o zastosowaniu TMS podejmuje lekarz na podstawie indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta.

9. Terapia komórkami macierzystymi.

Terapia komórkami macierzystymi
Terapia komórkami macierzystymi w przypadku udaru polega na wstrzykiwaniu komórek macierzystych do organizmu, gdzie „podróżują” w organizmie w poszukiwaniu uszkodzonych komórek do odbudowy.

Najskuteczniejsze metody leczenia obejmują wstrzyknięcie komórek macierzystych bezpośrednio do mózgu, ale wiąże się to oczywiście z dużo większym ryzykiem.
Ponadto, ponieważ to leczenie jest bardzo nowe, większość ubezpieczeń go nie obejmuje, a słyszeliśmy, że jest drogie (w zagranicznych ośrodkach nawet kilka tysięcy dolarów) i nie ma gwarancji powodzenia.

Opcje leczenia po udarze w domu.

Po wypisaniu z kliniki możesz kontynuować terapię ambulatoryjną, która jest mniej agresywna.
Dlatego jeśli chcesz dalej poprawiać swój stan, potrzebujesz solidnego planu terapii domowej.
Oto nasze najlepsze zalecenia dotyczące leczenia udaru w domu:

10. Programy ćwiczeń poudarowych.

Programy ćwiczeń po-udarowych
Każdy musi wziąć udział w fizjoterapii w celu powrotu do zdrowia po udarze w domu.
Najprostszym sposobem na osiągnięcie tego jest wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych po udarze! Najlepiej byłoby, gdybyś robił je codziennie.
W najlepszym przypadku powinno się to robić  dwa razy dziennie  - odpoczywając lub w razie potrzeby biorąc dni wolne.

11. Terapia lustrzana

Terapia lustrzana

Terapia lustrzana, znana również jako terapia wizualno-ruchowa, też jest jedną z metod rehabilitacji stosowanych po udarze mózgu.

Polega ona na wykorzystaniu lustra, które umożliwia pacjentowi obserwację ruchów zdrowej kończyny, jednocześnie symulując wrażenie, że pacjent wykonuje te same ruchy swoją dotkniętą porażeniem kończyną. Celem terapii lustrzanej jest stymulacja układu nerwowego i poprawa funkcji motorycznych w porażonej kończynie. Poprzez obserwację odbicia w lustrze, mózg pacjenta jest zachęcany do wykonywania ruchów, które w efekcie mogą prowadzić do tworzenia nowych połączeń nerwowych i poprawy kontroli ruchowej w dotkniętej kończynie.
Podczas terapii lustrzanej pacjent może wykonywać różne zadania, takie jak chwytanie, unoszenie czy poruszanie palcami zdrowej kończyny, jednocześnie obserwując odbicie w lustrze i wizualizując te same ruchy w dotkniętej kończynie. Terapia ta jest zwykle prowadzona pod nadzorem wykwalifikowanego terapeuty, który dostosowuje ćwiczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Terapia lustrzana może przyczynić się do poprawy zakresu ruchu, siły mięśniowej, koordynacji ruchowej i funkcji czuciowych w dotkniętej kończynie. Może również pomóc w redukcji objawów spastyczności, poprawie kontroli nad ruchem oraz poprawie zdolności do wykonywania codziennych czynności.
Terapia lustrzana jest jednym z wielu podejść rehabilitacyjnych stosowanych po udarze mózgu i powinna być częścią kompleksowego planu rehabilitacji. Współpraca z wykwalifikowanym terapeutą i regularne sesje terapeutyczne są kluczowe dla osiągnięcia pozytywnych efektów tej metody.
Terapia lustrzana to kolejny wspaniały zabieg na udar, który możesz wypróbować w domu - szczególnie jeśli masz paraliż dłoni.
Co zaskakujące, pomaga to mózgowi przeprogramować się i stymulować ruch w sparaliżowanej ręce.

Leczenie po udarze, którego należy unikać.

Leczenie po udarze, którego należy unikać
Najgorszym sposobem leczenia udaru jest stosowanie technik kompensacyjnych.
Techniki kompensacyjne to skróty, które oszczędzają czas, na przykład używanie do wszystkiego ręki, na którą nie ma wpływu. Chociaż pomaga to w szybszym wykonywaniu zadań, może utrudniać rehabilitację, gdy czujesz się z nimi zbyt dobrze.
Aby zrozumieć, dlaczego, spójrzmy na różnicę między podejściem nazwijmy go „odszkodowanie” a „odzyskaniem”:
Odszkodowanie obejmuje „wykonanie starego ruchu w nowy sposób”.
Odzysk, z drugiej strony, polega na „przywrócenie" zdolności do wykonywania ruchu w taki sam sposób, jak to było wykonywane przed zachorowaniem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj:

  1. Udar mózgu

  2. Rehabilitacja do udarze

  3. Rehabilitacja ręki po udarze

  4. Rehabilitacja chodu

  5. Rehabilitacja logopedyczna

  6. Rehabilitacja wzroku

  7. Emocje po udarze

  8. Dieta i witaminy po udarze

  9. Życie po udarze

  10. FitMi, MusicGlove i sprzęt rehabilitacyjny

Na przykład:

jeśli osoba praworęczna straciła mobilność w prawej ręce, wówczas technika kompensacyjna obejmowałaby jedzenie lewą ręką.
Z drugiej strony powrót do zdrowia wymagałby naprawdę ciężkiej pracy, aby jeść prawą ręką, tak jak przed udarem. Ciężko pracując, aby pozbyć się technik kompensacyjnych, możesz zmaksymalizować swój potencjał osiągnięcia pełnego powrotu do zdrowia po udarze.

Podsumowanie: najlepsze leczenie udaru mózgu. 

Poszukując leczenia udaru, zapoznaj się ze wszystkimi dostępnymi opcjami.
Upewnij się również, że skupiasz się na ćwiczeniach masowych, ponieważ powtarzanie to sposób, w jaki mózg leczy się po udarze .
Pracuj ciężko, bądź cierpliwy, a osiągniesz najlepszy powrót do zdrowia po udarze.

I ĆWICZ, ĆWICZ, ĆWICZ!!!


Odwiedź sklep:
UdarRehab.pl prowadzony przez udarowców dla udarowców.
"No bullshit" - Tylko sprawdzone przez nas urządzenia i pomoce do rehabilitacji po udarze mózgu (wylewie)

Zainspiruj się historią pewnej rehabilitacji po udarze mózgu

Tomasz S. po udarze

5

Bardzo dobre narzędzie do rehabilitacji po udarze mózgu.

Po wyjściu z oddziału rehabilitacyjnego po udarze niedokrwiennym mózgu miałem tylko kilka zajęć rehabilitacji zajęciowej na oddziale dziennym. Ale ja chciałem leczyć udar. A przynajmniej tą część mózgu, która się udarowi poddała. Zestaw do domowej rehabilitacji  FitMi zapewnił mi możliwość kontynuowania rehabilitacji po udarze bez dalszych zakłóceń. Aplikacja została zainstalowana na tablecie z ekranem dotykowym. Dlatego jest dla mnie po prostu łatwe, aby uruchomić aplikację i wybrać ćwiczenia – do wyboru tułów / noga / ręka / dłoń.
Polecam innym potrzebującym skutecznej rehabilitacji domowej.
Podsumowując:  FitMi jest the Best!   Brawo UdarRehab.

Tomasz N. (21.06.2020)

FitMi w akcji

ZOBACZ JAK DZIAŁA FITMI
Program Rehabilitacji Całego Ciała

CZY WIESZ, ŻE PCPR DOFINANSOWUJE FitMi i MusicGlove DO REHABILITACJI PO UDARZE?

Czy kwalifikujesz się do dofinansowania nawet 95% ceny sprzętu do rehabilitacji?

Możesz sam się starać o dofinansowanie albo zlecić to nam bezpłatnie!
Nie zapominaj o podaniu swojego maila i telefonu.

Poprzedni

Etapy powrotu do...
gru 10, 2020