Rehabilitacja ręki po udarze mózgu może być powolnym procesem, wpływającym na wiele codziennych czynności.

Jednak obecnie wiemy, że odzyskiwanie funkcji ręki może następować przez wiele miesięcy, a nawet lat po udarze.

Szanse na odzyskanie funkcji kończyny górnej rosną wraz z konsekwentnym wykonywaniem i powtarzaniem ćwiczeń rehabilitacyjnych w rehabilitacji po udarze mózgu. W tym artykule, omówimy techniki optymalizacji powrotu do zdrowia po udarze i wspomagania powrotu funkcji ręki, tak na oddziale rehabilitacji neurologicznej jak i później dalszą rehabilitację domową

Rehabilitacja ręki po udarze mózgu. Ćwiczenia ręki po udarze.

Podstawy odzyskiwania funkcji ręki po przebytym udarze mózgu.

Funkcja ręki jest często jedną z ... najwolniej powracających funkcji po udarze. Ponieważ dłonie i stopy znajdują się dystalnie (daleko) od linii środkowej ciała, oznacza to, że są również położone najdalej od mózgu i rdzenia kręgowego. To zwiększa trudność, jaką muszą pokonać sygnały nerwowe, aby się "porozumieć". Po udarze mózgu komunikacja ta jest często opóźniona lub zahamowana, co powoduje osłabienie funkcji kończyny górnej.
Dodatkowo, mięśnie dłoni są małe i szybko się męczą. Zahamowana aktywacja mięśni i zmniejszone wykorzystanie ręki po udarze może spowodować zanik mięśni, czyli ich zmniejszenie i osłabienie. Przyczynia się to do osłabienia funkcji ręki i ogromnych trudności w wykonywaniu drobnych ruchów.
Aż 80% osób, które przeszły udar, doświadcza upośledzenia ręki i dłoni. Może mieć to dramatyczny wpływ na wykonywanie codziennych czynności, takich jak ubieranie się, kąpiel i gotowanie. Chociaż powrót ręki po udarze może być powolny i czasami frustrujący, jest nadzieja na odzyskanie funkcji dzięki konsekwentnej rehabilitacji. Aby pomóc zmaksymalizować postępy i sprawność funkcjonalną, poniżej podajemy kilka podstawowych aspektów leczenia w celu "odzyskania" ręki:

Ćwiczenia rehabilitacyjne ręki

Ćwiczenia rehabilitacyjne są prawdopodobnie najważniejszym aspektem powrotu do sprawności ruchowej po udarze. Ćwiczenie celowych ruchów ręki jest niezbędne do odzyskania utraconych funkcji i ważne jest, aby zacząć ćwiczyć jak najwcześniej.
Proszę skupić się na ćwiczeniach terapii ręki, aby poprawić swoją motorykę drobną i koordynację. Najlepiej, jeśli będziesz wykonywać ćwiczenia i ruchy zalecane przez Twojego terapeutę zajęciowego i rehabilitanta, lub też możesz skorzystać z naszych ćwiczeń dla ręki dla pacjentów po przebytym udarze mózgu.

Podczas, gdy tradycyjne ćwiczenia skupiają się na wzmacnianiu grup mięśniowych, głównym celem ćwiczeń rehabilitacyjnych dłoni po udarze jest połączenie mózgu z ciałem poprzez celowy ruch. To pomaga stymulować uczenie się motoryki i usprawniać wykonywanie codziennych czynności.

Duża liczba powtórzeń. 

Po urazie neurologicznym, takim jak udar, porażenie mózgowe, mózg nabywa umiejętności poprzez neuroplastyczność. Neuroplastyczność oznacza zdolność mózgu do ponownego tworzenia ścieżek i połączeń neuronowych. Dzięki temu inne części mózgu mogą się dostosować i przejąć utracone funkcje. Proces ten jest aktywowany przez ćwiczenia rehabilitacyjne, a dokładniej przez dużą liczbę powtórzeń tych ćwiczeń.
Wykonywanie dużej ilości powtórzeń określonej umiejętności lub zadania, maksymalizuje uczenie się motoryczne jak i neuroplastyczność. Im więcej powtórzeń ćwiczeń rehabilitacyjnych, tym bardziej mózg się przebudowuje i tym więcej ruchu odzyskujesz. Oznacza to, że jeżeli chcesz odzyskać władzę w ręce po udarze, musisz często używać ręki. W ten sposób będziesz stymulował swój mózg i zachęcał go do poprawy kontroli i powrotu funkcji ręki.

Konsekwencja

Oprócz dużej ilości powtórzeń, kolejnym ważnym aspektem odzyskiwania sprawności ręki po udarze jest konsekwencja. Jedynym sposobem na przyspieszenie rehabilitacji i zauważenie stałej poprawy funkcji kończyny górnej jest częsta, konsekwentna praktyka. Powtarzalne ćwiczenia będą najbardziej skuteczne, jeżeli będą wykonywane codziennie. Ta konsekwentna stymulacja pomaga mózgowi w tworzeniu i utrzymaniu nowych ścieżek neuronowych, które budują Państwo poprzez ćwiczenia.
Porozmawiaj w rehabilitantem o programie ćwiczeń rehabilitacyjnych, który pomoże Ci osiągnąć cele związane z powrotem do sprawności rąk po udarze. Ważne jest, aby znaleźć ćwiczenia, w których można być konsekwentnym, aby zmaksymalizować wyniki funkcjonalne. Ważne jest również, aby znaleźć program terapii ręki, który sprawia Ci przyjemność, ponieważ dzięki temu będziesz bardziej konsekwentny.
Dodatkowo, korzystne może być stworzenie stałego harmonogramu, aby program ćwiczeń stał się codziennym nawykiem. Nadanie priorytetów ćwiczeniom rehabilitacyjnym pozwala zwiększyć szanse na powrót do zdrowia i przejąć kontrolę nad procesem leczenia.

Dodatkowe metody wspomagające rehabilitację ręki po udarze:

Ćwiczenia rehabilitacyjne, duża liczba powtórzeń i konsekwencja to trzy podstawowe elementy skutecznego powrotu ręki do zdrowia po udarze. Te podstawy są niezbędne do wspierania neuroplastyczności i odzyskania funkcji ręki. Teraz, gdy omówiliśmy już podstawowe elementy rehabilitacji ręki, przyjrzymy się dodatkowym metodom leczenia, które mogą poprawić wyniki funkcjonalne po udarze.

Rehabilitacja ręki rehabilitację ręki po udarze mózgu - FitMi i MusicGlove

Ważne jest, aby znaleźć ćwiczenia rąk, które sprawią Ci przyjemność i które będziesz mógł konsekwentnie wykonywać, aby usprawnić powrót do zdrowia po udarze. Czasami ćwiczenia rehabilitacyjne mogą wydawać się nużące, a Ty możesz być sfrustrowany, tym bardziej jeżeli w ich trakcie wystąpią okresowe zastoje. By pomóc w osiągnięciu wysokiej liczby powtórzeń, niezbędnej do odzyskania sprawności rąk po udarze, mogą Państwo wypróbować zaawansowane technologicznie urządzenia, takie jak FitMi i MusicGlove

FitMi to pierwsze, tak innowacyjne urządzenie do rehabilitacji neurologicznej (np. w hemiplegii - porażeniu połowicznym) w warunkach klinicznych lub domowych. Rehabilitacja / ćwiczenia odbywa się w formie nieskomplikowanej gry komputerowej – atrakcyjnej dla każdego (osoby młodej i starszej). Pomaga poprawić mobilność i zakres ruchów: rąk, dłoni, ramion, tułowia i nóg, a - co ważne - dostosowuje się do Twojego poziomu rehabilitacji, nawet jeśli jeszcze masz niewielką lub żadną mobilność.
Udowodniono też klinicznie, że MusicGlove poprawia funkcje dłoni w ciągu 2 tygodni, ponieważ sprawia, że ćwiczenia są bardziej angażujące i może zmotywować Cię do wykonania setek powtórzeń w ciągu jednej sesji ćwiczeń. 
Spróbuj:
SPRAWDŹ FITMI
Spróbuj:
SPRAWDŹ MUSICGLOVE

Terapia lustrzana  w rehabilitacji ręki po udarze mózgu.

Terapia lustrzana to kolejna technika, którą można zastosować w celu maksymalnego usprawnienia ręki po udarze, zwłaszcza u osób, które mają minimalną sprawność dłoni. Jest to standardowa metoda rehabilitacji rąk (i stóp) u osób z poważnym paraliżem, a także bardzo skuteczna w redukcji zaciśniętych dłoni po udarze. Terapia lustrzana polega na umieszczeniu lustra na blacie tak aby zasłoniło nam rękę z  niedowładem, tak abyśmy w lustrze widzieli tylko odbicie ręki zdrowej. Następnie wykonuje się ćwiczenia rehabilitacyjne ręką nieuszkodzoną, obserwując jej odbicie w lustrze, "oszukując" w ten sposób mózg, że porusza ręką dotkniętą porażeniem.
Ta technika, może pobudzić neuroplastyczność i pomóc w tworzeniu nowych ścieżek neuronowych. To pozwoli na odzyskanie ruchu lub drobnych umiejętności motorycznych w chorej ręce. Podobnie jak w przypadku innych technik, aby terapia lustrzana była skuteczna, konieczne jest powtarzanie i konsekwencja.
Spróbuj:
LUSTRO DO TERAPII LUSTRZANEJ

Stymulacja elektryczna w rehabilitacji ręki po udarze mózgu. 

Elektrostymulacja polega na zastosowaniu prądu elektrycznego poprzez elektrody umieszczone na skórze w celu pobudzenia nerwów i mięśni. Ta technika terapeutyczna wzmacnia stymulację, którą otrzymuje mózg i może pomóc w zwiększeniu neuroplastyczności, poprawiając tworzenie nowych ścieżek motorycznych.
Stymulacja elektryczna jest powszechnie stosowaną metodą, pomagającą pacjentom w powrocie do zdrowia po paraliżu po udarze mózgu. Może być stosowana na dłoniach, nadgarstkach i ramionach w celu aktywacji i stymulacji mięśni. Istnieje wiele dowodów na poparcie stosowania stymulacji elektrycznej w celu odzyskania sprawności rąk po udarze. Przed rozpoczęciem tej terapii należy porozmawiać z lekarzem lub terapeutą, aby ustalić, czy stymulacja elektryczna jest dla Ciebie odpowiednia.
Należy oczywiście pamiętać, że stymulacja elektryczna jest najbardziej skuteczna w połączeniu z ćwiczeniami rehabilitacyjnymi. Ten specyficzny rodzaj stymulacji elektrycznej, określany czasami jako funkcjonalna stymulacja elektryczna, jest stosowany do mięśni w celu zwiększenia ich kurczliwości podczas wykonywania serii ćwiczeń lub zadań. W ten sposób maksymalizuje się aktywację mięśni i zwiększa neuroplastyczność, sprzyjając odzyskaniu drobnych zdolności motorycznych i utraconych funkcji kończyny górnej.
Spróbuj:
ELEKTROSTYMULATOR MIĘŚNI

Praktyka umysłowa w rehabilitacji ręki po udarze mózgu.

Praktyka umysłowa to sztuka wizualizacji siebie podczas wykonywania określonego ruchu lub zadania. Ta metoda leczenia może być stosowana w celu poprawy funkcji motorycznych i jest szczególnie pomocna dla osób po udarze, które mają ograniczoną funkcję rąk. Technika ta może być stosowana przed i po regularnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, aby stymulować powrót do zdrowia.
Nawet jeżeli po udarze funkcja ręki jest minimalna lub nie ma jej wcale, ćwiczenia umysłowe mogą pomóc mózgowi w "przećwiczeniu" i przeformułowaniu połączeń potrzebnych do wykonania określonego ruchu. W ten sposób ćwiczenia umysłowe mogą zaangażować neuroplastyczność w taki sam sposób, jak ćwiczenia fizyczne. Udowodniono klinicznie, że ta technika jest skuteczna, a jest stosowana nawet przez zawodowych sportowców do wizualizacji umiejętności i udanych wyników przed zawodami.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj:

  1. Udar mózgu

  2. Rehabilitacja do udarze

  3. Rehabilitacja ręki po udarze

  4. Rehabilitacja chodu

  5. Rehabilitacja logopedyczna

  6. Rehabilitacja wzroku

  7. Emocje po udarze

  8. Dieta i witaminy po udarze

  9. Życie po udarze

  10. FitMi, MusicGlove i sprzęt rehabilitacyjny

Zrozumienie rehabilitacji ręki po udarze mózgu.

U dużej grupy osób, które przeszły udar mózgu, dochodzi do uszkodzenia ręki, co może mieć wpływ na wiele codziennych zadań i czynności. Chociaż powrót ręki do zdrowia - po udarze - może być powolny lub frustrujący, istnieje nadzieja na powrót do zdrowia dzięki kompleksowemu programowi rehabilitacji ręki, który skupia się na neuroplastyczności.
Neuroplastyczność jest optymalna, gdy rehabilitacja obejmuje trzy podstawowe elementy: ćwiczenia rehabilitacyjne, dużą liczbę powtórzeń i konsekwencję. Dodatkowe metody leczenia, takie jak stymulacja elektryczna, terapia lustrzana, wyobrażenia mentalne, FitMi MusicGlove, mogą zwiększyć prawdopodobieństwo powrotu ręki do zdrowia.
Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci w przeglądzie metod rehabilitacji ręki, które możesz wykorzystać podczas własnej rehabilitacji.

Powodzenia!

Możesz więcej przeczytać o rehabilitacji tutaj, a o rehabilitacji ręki tutaj.


Odwiedź sklep:
UdarRehab.pl prowadzony przez udarowców dla udarowców.
"No bullshit" - Tylko sprawdzone przez nas urządzenia i pomoce do rehabilitacji po udarze mózgu (wylewie)

Zainspiruj się historią pewnej rehabilitacji po udarze mózgu

Tomasz po udarze

5

Bardzo dobra terapia „grahabilitacja”

Miałem udar 9 lat temu i wypróbowałem już wiele różnych terapii. Bardzo podoba mi się grywalizacja, którą zapewnia MusicGlove. Używam tego Zestawu dopiero od miesiąca, a już widzę postęp. Bardzo mi to pomaga w utrzymaniu motywacji. To naprawdę niesamowite...
Tak więc ogólnie mówiąc - bardzo podoba mi się MusicGlove.

Tomasz S. (04.03.2020)

MusicGlove

JAK DZIAŁA MUSICGLOVE
Program Rehabilitacji Ręki

CZY WIESZ, ŻE PCPR DOFINANSOWUJE FitMi i MusicGlove DO REHABILITACJI PO UDARZE?

Czy kwalifikujesz się do dofinansowania nawet 95% ceny sprzętu do rehabilitacji?

Możesz sam się starać o dofinansowanie albo zlecić to nam bezpłatnie!
Nie zapominaj o podaniu swojego maila i telefonu.

Poprzedni

Udar Mózgu. Objawy,...
gru 7, 2022