Rehabilitacja po udarze mózgu.
Zasady i etapy rehabilitacji poudarowej.

Udar uszkadza mózg pacjenta. Ma negatywny skutek na funkcje mózgu, np. w zakresie zdolności motorycznych, języka, odczuwania i myślenia. 

Udar mózgu jest jednym z najpoważniejszych rodzajów choroby układu krążenia, która może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu i niepełnosprawności.
Jest to nagły incydent, który może mieć różne przyczyny, takie jak zakrzepica tętnicy mózgowej (udar niedokrwienny) lub krwotok mózgowy (udar krwotoczny). Trzeba zaznaczyć, że udar stanowi realne zagrożenie zdrowia i życia. Udar mózgu stanowi trzecią przyczynę zgonu -  po chorobach układu krążenia i nowotworach.

Spis treści:

 1. Udar niedokrwienny i krwotoczny udar mózgu.
 2. Rehabilitacja po udarze mózgu.
 3. Rehabilitacja po udarze mózgu: ostra opieka.
 4. Rehabilitacja stacjonarna.
 5. Rehabilitacja wtórna.
 6. Zalety rehabilitacji domowej.
 7. Efekty rehabilitacji nie przechodzą szybko.

Rehabilitacja po udarze mózgu jest ważnym etapem w leczeniu i powrocie do zdrowia.

Celem tej terapii jest poprawa funkcji fizycznych, emocjonalnych i społecznych, które zostały dotknięte przez udar.

Terapie te obejmują ćwiczenia fizyczne, terapię mowy i języka, terapię poznawczą i terapię emocjonalną i społeczną. Skuteczność rehabilitacji zależy od wielu czynników, takich jak stopień uszkodzenia mózgu, wiek pacjenta i czas, który upłynął od udaru. W wielu przypadkach, wczesna i ciągła rehabilitacja po udarze może pomóc pacjentom w odzyskaniu części utraconych funkcji i poprawie jakości życia.

Udar niedokrwienny i krwotoczny udar mózgu.

Udar niedokrwienny jest najczęstszym typem udaru mózgu i występuje, gdy tętnica dostarczająca krew do mózgu jest zablokowana przez zakrzep, co powoduje niedotlenienie i uszkodzenie tkanek mózgu. Natomiast udar krwotoczny jest spowodowany pęknięciem tętnicy lub naczynia w mózgu, co powoduje wylew krwi do mózgu, co uszkadza tkanki mózgu.

Mówi się, że w zdecydowanej większości udar mózgu dotyczy osób po 65 roku życia. To prawda. Ale w ostatniej dekadzie bardzo zwiększył się udział grupy 35 i 45 latków!
Rozpoznanie udaru mózgu może być trudne, ponieważ objawy mogą być różne i zależą od tego, która część mózgu jest dotknięta.
Jednakże, niektóre objawy mogą być charakterystyczne dla udaru mózgu, takie jak:

 1. Nagła utrata widzenia jednym okiem.
 2. Nagła utrata mowy lub trudności z mówieniem.
 3. Nagłe trudności z koordynacją ruchów lub chwiejność.
 4. Nagłe silne bóle głowy.
 5. Nagła utrata równowagi lub zawroty głowy.

Ale przejdźmy do sedna tematu.
Rehabilitacja poudarowa - na czym polega?

Rehabilitacja po udarze mózgu jest ważnym elementem procesu powrotu do zdrowia osoby dotkniętej udarem - pacjenta.

Celem tego procesu jest poprawa funkcji fizycznych, poznawczych i emocjonalnych pacjenta. Rehabilitacja po udarze mózgu, może pomóc pacjentowi w odzyskaniu jak największej niezależności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Rehabilitacja po udarze mózgu, zazwyczaj rozpoczyna się już w szpitalu oddziale rehabilitacji neurologicznej i trwa przez kilka tygodni lub miesięcy. Może być prowadzona przez lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychologów i innych specjalistów.

Fizjoterapia po udarze mózgu jest ważnym elementem rehabilitacji poudarowej i ma na celu poprawę ruchu i koordynacji pacjenta. Fizjoterapeuta może pomóc pacjentowi w odzyskaniu siły, elastyczności i równowagi. Zajęcia takie mogą obejmować ćwiczenia ruchowe, masaż, elektrostymulację mięśni i inne techniki, aby przywrócić sprawność fizyczną pacjenta.
Terapia zajęciowa po udarze mózgu ma na celu poprawę zdolności pacjenta do wykonywania codziennych czynności, takich jak gotowanie, pranie, czytanie i pisanie. Terapeuta zajęciowy może pomóc pacjentowi w uczeniu się nowych umiejętności i technik, aby ułatwić mu samodzielne funkcjonowanie.
Rehabilitant - Jego zadaniem jest pomóc pacjentowi w powrocie do możliwie największej niezależności w codziennym życiu poprzez wykorzystanie różnych technik rehabilitacyjnych.
Logopedia po udarze mózgu jest ważna dla pacjentów, którzy doświadczyli zaburzeń mowy lub problemów z połykaniem. Logopeda może pomóc pacjentowi w odzyskaniu zdolności do mówienia lub poprawie jakości głosu.
Psycholog po udarze mózgu może pomóc pacjentowi i jego rodzinie w radzeniu sobie z emocjami, takimi jak lęk i depresja, które często towarzyszą udarowi mózgu. Psycholog może również pomóc pacjentowi w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z pamięcią i uwagą, które często pojawiają się po udarze.
W związku z tym proces rehabilitacji po udarze jest złożony. Ponadto, każdy udar jest inny. Oznacza to, że proces rehabilitacji po udarze jest unikalny dla każdego pacjenta. Istniejące wcześniej schorzenia, komplikacje i nieoczekiwane efekty uboczne mogą wpłynąć na to, jak dana osoba będzie się rozwijać podczas procesu rekonwalescencji. Nie ma uniwersalnego procesu leczenia po zakończeniu etapu ostrej terapii.
Niemniej jednak istnieje coś takiego jak typowy proces rehabilitacji po udarze. Rehabilitacja po udarze mózgu dzieli się na różne etapy.

Etapy rehabilitacji.

Rehabilitacja po udarze mózgu, wczesny etap: ostra opieka. 

Rehabilitacja neurologiczna pacjenta po udarze mózgu rozpoczyna się już w okresie ostrej opieki po udarze, czyli tuż po jego wystąpieniu. Zazwyczaj (99% przypadków) na NFZ.

Celem tej fazy rehabilitacji jest przede wszystkim stabilizacja pacjenta i zapobieganie dalszym powikłaniom, takim jak powstanie skrzeplin lub pogorszenie stanu zdrowia pacjenta.
W okresie ostrej opieki po udarze pacjent jest zazwyczaj hospitalizowany w oddziale neurologicznym lub udarowym. Lekarze i specjaliści zajmują się stabilizacją stanu pacjenta, monitorowaniem jego funkcji życiowych i leczeniem powikłań.
Podstawową formą i pierwszym etapem rehabilitacji w tym okresie jest fizjoterapia, która ma na celu utrzymanie sprawności ruchowej i zapobieganie powstawaniu skrzeplin. Fizjoterapeuci mogą też wykonywać specjalistyczne techniki masażu i elektrostymulacji, aby pomóc pacjentowi utrzymać siłę i elastyczność mięśni. W tym czasie zazwyczaj nie wykonuje się ćwiczeń, chyba że za zgodą lekarza. Terapia w tej fazie skupia się głównie na zmianie pozycji leżenia, aby zmniejszyć sztywność stawów, obrzęki i punkty ucisku.
Trwa zwykle do 10-14 dni od wystąpienia udaru.
Logopedia również jest ważnym elementem rehabilitacji w okresie ostrej opieki po udarze. Praca logopedy po udarze mózgu polega na pomocy pacjentowi w zachowaniu jego zdolności mowy i połykania.
W tym okresie pacjent może również korzystać z opieki psychologicznej, aby pomóc mu i jego rodzinie radzić sobie z trudnymi emocjami związanymi z zaistniałą sytuacją.
Proces wczesnej rehabilitacji neurologicznej w okresie ostrej opieki po udarze jest kluczowa dla odzyskania jak największej sprawności pacjenta i przygotowanie do dalszej rehabilitacji.

Rehabilitacja stacjonarna.
Oddział rehabilitacji neurologicznej, ośrodek rehabilitacyjny, turnus rehabilitacyjny czy sanatorium. 

pacjentka po udarze mózgu wykonuje ćwiczenia

Po udarze mózgu bardzo ważne jest, aby szybko zacząć przywracać utracone funkcje. Zwykle dzieje się to bezpośrednio po ostrym leczeniu na oddziale udarowym albo specjalistycznym oddziale rehabilitacji w porozumieniu z lekarzem - specjalistą rehabilitacji.
Wspólnie z pacjentem i krewnymi podejmuje się decyzję, czy odpowiedni jest pobyt stacjonarny w klinice rehabilitacyjnej, czy też może odbyć się terapia ambulatoryjna w ośrodku rehabilitacyjnym. Okres rehabilitacji trwa zazwyczaj 3-6 tygodnie, ale w razie potrzeby może zostać przedłużony.
Szacunkowo około 10 do 20% pacjentów po udarze mózgu otrzymuje dalsze leczenie w ośrodku wczesnej rehabilitacji stacjonarnej, w ośrodku rehabilitacji neurologicznej lub też w innym specjalistycznym ośrodku.

W tym okresie rehabilitacji po udarze mózgu nacisk kładzie się na:

 1. Trening samoopieki. W ramach treningu samoopieki należy nauczyć się na nowo przede wszystkim codziennych czynności, takich jak jedzenie czy ubieranie się.
 2. Trening mobilności. Trening mobilności koncentruje się na przykład na korzystaniu z pomocy w chodzeniu (takich jak laska).
 3. Funkcjonalna stymulacja elektryczna. Stymulacja elektryczna jest wykorzystywana do aktywacji mięśni, które potrzebują impulsu do wykonywania czynności funkcjonalnych, takich jak trzymanie łyżki lub naciśnięcie klamki.
 4. Codzienne ćwiczenia. Ważne jest codzienne wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych, aby osiągnąć widoczne rezultaty. Tylko dzięki regularności ćwiczeń można uzyskać intensywność powtórzeń potrzebną do dalszych postępów. O celach i ich znaczeniu poczytasz tutaj.

Następny etap rehabilitacji poudarowej:
długotrwała rehabilitacja (wtórna rehabilitacja).

Długotrwała rehabilitacja po udarze jest ważnym elementem procesu powrotu do zdrowia pacjenta, który przebył udar mózgu.

Jednym z najważniejszych celów długotrwałej rehabilitacji po udarze mózgu jest zrozumienie przyczyny udaru mózgu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia kolejnego udaru. Niektóre z przyczyn udaru mózgu obejmują miażdżycę tętnic, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu i cukrzycę.
W niektórych przypadkach udar mózgu może prowadzić do trwałych zmian w funkcjonowaniu fizycznym i poznawczym pacjenta.
Cel rehabilitacji po udarze mózgu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta i może obejmować poprawę funkcji fizycznych, poznawczych i emocjonalnych.

Rehabilitacja po udarze w domu - zalety.

Rehabilitacja domowa (fizjoterapia i terapia zajęciowa) jest ważnym elementem długotrwałej rehabilitacji po udarze mózgu, ponieważ pomaga pacjentowi w odzyskaniu jak największej niezależności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Domowa rehabilitacja wtórna jest procesem, w którym pacjent który doznał udaru wykonuje ćwiczenia w domu, aby usprawnić swoje funkcje gdy miał miejsce udar niedokrwienny lub po wystąpieniu udaru krwotocznego. Rehabilitacja po udarze mózgu pozwala osobie która przebyła udar mózgu na powrót do aktywności i sprawności fizycznej. Ćwiczenia mogą obejmować ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia siłowe i kardio, ćwiczenia równowagi i koordynacji, ćwiczenia mięśni, ćwiczenia mięśni pomocniczych i ćwiczenia wzmacniające mięśnie kończyn dolnych. Ćwiczenia powinny być wykonywane według zaleceń które formułuje lekarz specjalista rehabilitacji lub fizjoterapeuty gdy tylko pozwala na to stan zdrowia pacjenta po przebytym udarze. Ważne jest, aby zrozumieć udar i regularnie monitorować postępy i zmiany w stanie zdrowia. Ponadto, pacjent musi przestrzegać zaleceń rehabilitacji, zarówno w domu (rehabilitacja wtórna), jak i w oddziałach wczesnej rehabilitacji. Udar mózgu zwykle jest traumatycznym przeżyciem, ale potrzeba zniwelowania skutków udaru wymusza konsekwencję w rehabilitacji oraz wsparcie otoczenia.

Cel terapii i rehabilitacji po udarze mózgu.

Cel rehabilitacji po udarze jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta i może obejmować poprawę funkcji fizycznych, poznawczych i emocjonalnych.

Proces rehabilitacji po udarze mózgu składa się z kilku etapów, które obejmują rehabilitację poudarową, długotrwałą rehabilitację i rehabilitację długofalową.
Efekty rehabilitacji po udarze mózgu zależą od wielu czynników, w tym powodu udaru mózgu, ciężkości udaru, wieku pacjenta i jego ogólnego stanu zdrowia.
W związku z tym, że efekty rehabilitacji po udarze mózgu zależą od indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, ważne jest, aby proces rehabilitacji był dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i był regularnie monitorowany i modyfikowany przez specjalistów takich jak lekarze, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopedzi i psycholodzy. 

Efekty rehabilitacji nie przechodzą szybko.

Ważne jest, aby pacjent i jego rodzina byli aktywnymi uczestnikami tego procesu, ponieważ ich zaangażowanie jest kluczowe dla skuteczności rehabilitacji.

Wsparcie rodziny i znajomych jest ważne dla zwiększenia motywacji pacjenta i poprawy jego samopoczucia psychicznego. Ogólnie rzecz biorąc, długotrwała rehabilitacja po udarze mózgu jest ważnym elementem procesu powrotu do zdrowia pacjenta i pomaga mu odzyskać jak największą niezależność i zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Efekty tego procesu zależą od wielu czynników i ważne jest dostosowanie go do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz zaangażowanie rodziny i specjalistów.

W szczególności rozwiązania terapeutyczne wspierane nowoczesnymi metodami rehabilitacji - np. nowatorskie zestawy terapii neurologicznej znakomicie nadają się na przykład do treningu rehabilitacji domowej:
Rzeczywistość wirtualna i “gamifikacja”: takie technologie mogą pomóc mózgowi w przetorowaniu -  tworzeniu nowych ścieżek neuronowych i ponownym połączeniu.
Na tej zasadzie opierają się innowacyjne systemy terapeutyczne FitMi i MusicGlove.
Spróbuj:
SPRAWDŹ FITMI
Spróbuj:
SPRAWDŹ MUSICGLOVE

Możesz więcej przeczytać o rehabilitacji tutaj, a o rehabilitacji ręki tutaj.

FAQ:

Ile trwa rehabilitacja po udarze mózgu?

Rehabilitacja po udarze mózgu jest procesem długotrwałym i indywidualnym. Czas trwania rehabilitacji zależy od stopnia uszkodzenia mózgu oraz jego plastyczności, ale przede wszystkim od stopnia zaangażowania i motywacji chorego pacjenta. W początkowej fazie rehabilitacji skupia się na przywróceniu funkcji podstawowych, takich jak chodzenie czy mówienie. Następnie, po przeprowadzeniu różnych testów i badań, określa się indywidualny program terapeutyczny, który ma na celu przywrócenie możliwie największej ilości umiejętności pacjenta. Rehabilitacja trwa zazwyczaj kilka miesięcy lub nawet kilka lat, w trakcie których nie tylko uczy się pacjent nowych umiejętności, ale również stopniowo przywraca te, które stracił (afazja, niedowład...). Regularne ćwiczenia i zaangażowanie pacjenta oraz jego rodziny są kluczem do sukcesu, który pozwala na znaczne poprawienie (aż do samodzielności) jakości życia po udarze mózgu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj:

 1. Udar mózgu

 2. Rehabilitacja do udarze

 3. Rehabilitacja ręki po udarze

 4. Rehabilitacja chodu

 5. Rehabilitacja logopedyczna

 6. Rehabilitacja wzroku

 7. Emocje po udarze

 8. Dieta i witaminy po udarze

 9. Życie po udarze

 10. FitMi, MusicGlove i sprzęt rehabilitacyjny

Rehabilitacja ręki.
Czy ma sens 2-5 lata  po udarze?

Rehabilitacja ręki to ważny element powrotu do pełnej sprawności po udarze. Często jednak po kilku miesiącach chory po udarze, przestaje ćwiczyć gdy już zaczyna się czuć lepie. Czy jednak warto wrócić do ćwiczeń, nawet jeśli ręka nie funkcjonuje?
Odpowiedź jest jednoznaczna - tak!
Czynności, które przed udarem były proste, teraz mogą okazać się bardzo trudne lub w ogóle niemożliwe. Dlatego rehabilitacja i ćwiczenia ręki jest tak pomocna na każdym etapie powrotu do zdrowia, a regularne i odpowiednie ćwiczenia mogą przynieść widoczne efekty nawet po długim czasie.

Jak szybko podjąć rehabilitację po udarze?

Czas, w którym rozpocznie się rehabilitacja po udarze, ma znaczący wpływ na powrót do zdrowia i samodzielności. Dlatego też ważne jest, aby jak najszybciej po udarze rozpocząć proces rehabilitacji. Najwcześniej może to być dzień po wystąpieniu udaru. W trakcie rehabilitacji osób po udarze mózgu, pacjent uczy się ponownie kontroli ruchu, koordynacji, równowagi oraz mowy. Proces ten jest długi i wymaga cierpliwości, ale dzięki niemu można zminimalizować szkody, jakie powstały w wyniku udaru. Warto też, żeby rehabilitacja poudarowa trwała też wypisie ze szpitala do domu. W warunkach domowych, gdy już nie potrzeba pobytu w szpitalu proces rehabilitacji mózgu jest kontynuowany.

TiSale Ltd. - https://www.TiSaleRehab.com
Mayo Clinic - https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/in-depth/stroke-rehabilitation/art-20045172
REHAB SELECT - https://blog.rehabselect.net/6-stroke-rehabilitation-methods-how-they-help-patients-heal

Odwiedź sklep:
UdarRehab.pl prowadzony przez udarowców dla udarowców.
"No bullshit" - Tylko sprawdzone przez nas urządzenia i pomoce do rehabilitacji po udarze mózgu (wylewie)

Zainspiruj się historią pewnej rehabilitacji po udarze mózgu

Tomasz S. po udarze

5

Bardzo dobre narzędzie do rehabilitacji po udarze mózgu.

Po wyjściu z oddziału rehabilitacyjnego po udarze niedokrwiennym mózgu miałem tylko kilka zajęć rehabilitacji zajęciowej na oddziale dziennym. Ale ja chciałem leczyć udar. A przynajmniej tą część mózgu, która się udarowi poddała. Zestaw do domowej rehabilitacji  FitMi zapewnił mi możliwość kontynuowania rehabilitacji po udarze bez dalszych zakłóceń. Aplikacja została zainstalowana na tablecie z ekranem dotykowym. Dlatego jest dla mnie po prostu łatwe, aby uruchomić aplikację i wybrać ćwiczenia – do wyboru tułów / noga / ręka / dłoń.
Polecam innym potrzebującym skutecznej rehabilitacji domowej.
Podsumowując:  FitMi jest the Best!   Brawo UdarRehab.

Tomasz N. (21.06.2020)

FitMi w akcji

ZOBACZ JAK DZIAŁA FITMI
Program Rehabilitacji Całego Ciała

CZY WIESZ, ŻE PCPR DOFINANSOWUJE FitMi i MusicGlove DO REHABILITACJI PO UDARZE?

Czy kwalifikujesz się do dofinansowania nawet 95% ceny sprzętu do rehabilitacji?

Możesz sam się starać o dofinansowanie albo zlecić to nam bezpłatnie!
Nie zapominaj o podaniu swojego maila i telefonu.

Poprzedni

Rehabilitacja:...
gru 5, 2022