3 dni po udarze mózgu: objawy udaru, leczenie i rehabilitacja.

Wprowadzenie.

Witamy Cię i zapraszamy do przeczytania tej kompleksowej instrukcji dotyczącej powrotu do zdrowia. Leczenie udaru i rehabilitacja po udarze mózgu może być trudnym doświadczeniem, ale dzięki odpowiedniej wiedzy i wsparciu można odzyskać funkcjonalność  i poprawić jakość życia. W tym artykule omówimy różne aspekty rekonwalescencji po udarze mózgu, w tym początkowe dni po udarze, częste wyzwania, techniki rehabilitacyjne, dostosowania stylu życia i wiele więcej. Bez względu na to, czy jesteś osobą po udarze mózgu, opiekunem czy po prostu szukasz informacji, niniejszy przewodnik ma na celu dostarczenie cennych wskazówek i zasobów, które pomogą w procesie rekonwalescencji.

Spis treści:

•   Zrozumienie udaru: objawy udaru mózgu .
•   Pierwsze 3 dni po udarze mózgu.
•   Hospitalizacja - leczenie udaru.
•   Ocena neurologiczna chorego.
•   Monitorowanie parametrów życiowych.
•   Farmakoterapia.
•   Rehabilitacja wczesna
•   Wsparcie emocjonalne
•   Najczęstsze pytania dotyczące rekonwalescencji po udarze mózgu.
•   Jak długo trwa proces rekonwalescencji?
•   Czy pacjent może całkowicie wrócić do stanu sprzed udaru?
•   Jakie są najczęstsze trudności w rekonwalescencji po udarze mózgu?
•   Czy istnieją specjalistyczne programy rehabilitacyjne?
•   Jak można wesprzeć chorego w rehabilitacji po udarze mózgu?
•   Podsumowanie.

1. Zrozumienie udaru mózgu. 

Przed rozpoczęciem omawiania procesu rekonwalescencji ważne jest zrozumienie, czym jest udar mózgu i jak wpływa na organizm.
Udar mózgu, jest poważnym medycznym zdarzeniem, które może mieć znaczący wpływ na zdrowie i jakość życia osoby dotkniętej tym schorzeniem. Jest to nagłe wystąpienie zaburzeń czynności mózgu, zwykle wynikające z niedokrwienia (udar niedokrwienny) lub krwotoku (udar krwotoczny).  
Jednym z głównych powodów jest niedokrwienie, które wynika z zablokowania naczyń krwionośnych przez skrzepy krwi lub zwężenia tętnic. Inne przyczyny obejmują krwawienie w mózgu z powodu pęknięcia naczynia krwionośnego lub niestabilnego tętniaka. Czynniki ryzyka udaru mózgu obejmują nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, palenie tytoniu, wysoki poziom cholesterolu, otyłość i choroby serca. Wczesne rozpoznanie udaru mózgu jest kluczowe dla szybkiego podjęcia leczenia i minimalizacji powikłań. Należy zwracać uwagę na różne objawy, takie jak nagła utrata równowagi, drętwienie twarzy, ramienia lub nogi, trudności w mówieniu, widzeniu lub zrozumieniu, silny ból głowy, dezorientacja, zawroty głowy i utrata przytomności.
To już wiecie, a więcej o objawach udaru, udarach niedokrwiennych (i udarach krwotocznych)  i również sposób jego leczenia znajdziesz w artykule Co to jest udar mózgu? Definicja, objawy udaru mózgu (wylewu) i leczenie.

2. Pierwsze 3 dni po udarze mózgu

W ciągu pierwszych 3 dni po udarze mózgu (do 2 tygodni - zależnie od stanu pacjenta) bardzo wiele się dzieje z naszym organizmem. Dlatego niezwykle istotne dla dalszego procesu rekonwalescencji aby ten etap zacząć jak najwcześniej. W tym okresie organizm przechodzi przez wiele zmian i reakcji po udarze. Poniżej poruszamy kilka istotnych kwestii dotyczących tego okresu:

2.1. Hospitalizacja

Po udarze mózgu pacjent zwykle jest hospitalizowany w oddziale udarowym lub na oddziale neurologicznym. Hospitalizacja ma na celu zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej i monitorowanie stanu pacjenta. Lekarze i personel medyczny będą regularnie sprawdzać funkcje życiowe/witalne, przeprowadzać badania diagnostyczne i dostosowywać leczenie w zależności od potrzeb.

2.2. Ocena neurologiczna

W pierwszych dniach po udarze mózgu przeprowadzana jest szczegółowa ocena neurologiczna pacjenta. Lekarz będzie badał m.in. siłę mięśni, koordynację ruchową, zdolność do mówienia i zrozumienia, równowagę oraz czucie. Te testy pomogą określić stopień uszkodzenia mózgu oraz wskazać obszary, na których skupi się proces rehabilitacji.

2.3. Monitorowanie parametrów życiowych

W pierwszych dniach po udarze mózgu ważne jest monitorowanie parametrów życiowych, takich jak ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze), tętno, poziom cukru  we krwi (cukrzyca) oraz poziom tlenu. Te dane są istotne dla oceny stanu pacjenta i dostosowania odpowiedniego leczenia. Regularne pomiary pomogą w identyfikacji ewentualnych zmian lub powikłań i umożliwią szybką interwencję.

2.4. Farmakoterapia

Często stosowane leki to inhibitory ACE (angiotensyny konwertującej), beta-blokery, blokery kanałów wapniowych oraz leki przeciwdepresyjne, które pomagają w obniżeniu ryzyka dalszych udarów i poprawiają funkcjonowanie pacjentów.
Istnieją również specjalne leki, zwane trombolitykami, które mogą być podane pacjentom do leczenia udaru niedokrwiennego. Trombolityki pomagają w rozpuszczeniu zakrzepów krwi, co może przywrócić normalne przepływy krwi do mózgu. Jednak przy stosowaniu leków trombolitycznych istnieje ryzyko krwawienia wewnętrznego, co wymaga uważnego monitorowania pacjenta.
Ostatecznie, farmakoterapia po udarze mózgu musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, aby zmniejszyć ryzyko dalszych komplikacji i pomóc im powrócić do zdrowia. 

2.5. Rehabilitacja wczesna

Już w pierwszych dniach po udarze mózgu, jeśli stan pacjenta na to pozwala, rozpoczyna się rehabilitacja wczesna.
Fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, neuropsycholodzy i logopedzi mogą przeprowadzać sesje terapeutyczne, których celem jest stymulowanie procesów regeneracyjnych mózgu, przywracanie funkcji ruchowych, poprawa koordynacji i komunikacji. Wczesna rehabilitacja ma na celu zapobieganie powstawaniu wtórnych powikłań, utrzymanie zakresu ruchu i zapewnienie jak najwcześniejszej niezależności pacjenta. Celem rehabilitacji jest przywrócenie jak największej samodzielności pacjentowi oraz poprawa jakości jego życia. Proces rehabilitacji rozpoczyna się już w szpitalu, gdzie pacjent jest monitorowany i oceniany przez zespół lekarzy i terapeutów. Po wypisie ze szpitala pacjent kontynuuje rehabilitację w ośrodku rehabilitacyjnym lub w domu, pod opieką specjalistów. Rehabilitacja po udarze mózgu obejmuje wiele dziedzin, takich jak fizjoterapia, logopedia, terapia zajęciowa oraz psychoterapia. Każda z tych dziedzin ma swoje cele i metody pracy.
I tak: fizjoterapia po udarze mózgu ma na celu przywrócenie pełnej sprawności ruchowej pacjenta. Zajęcia fizjoterapeutyczne pomagają wzmocnić osłabione mięśnie, poprawić równowagę i koordynację ruchową oraz przywrócić płynność i skuteczność ruchów. Z kolei logopedia po udarze mózgu pomaga w przywróceniu sprawności mowy i komunikacji. Zajęcia logopedyczne obejmować mogą ćwiczenia artykulacyjne/wymowy, oddechowe, słuchowe oraz naukę czytania i pisania.
Terapia zajęciowa po udarze mózgu pomaga w poprawie funkcji poznawczych, takich jak koncentracja, pamięć, uwaga czy planowanie działań. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przy pomocy różnego rodzaju gier i ćwiczeń, które pobudzają umysł i poprawiają funkcjonowanie poznawcze.
Psychoterapia po udarze mózgu pomaga pacjentowi w radzeniu sobie z emocjami i problemami psychologicznymi, które często towarzyszą chorobie. Terapia psychologiczna może pomóc pacjentowi w poprawie samooceny, radzeniu sobie z lękiem czy depresją oraz wzmocnić jego motywację do powrotu do zdrowia.
Rehabilitacja po udarze mózgu jest procesem długotrwałym i wymagającym dużo cierpliwości i zaangażowania ze strony pacjenta oraz jego bliskich. Jednak dzięki regularnym zajęciom rehabilitacyjnym, pacjent może odzyskać wiele utraconych funkcji i poprawić jakość swojego życia.

2.6. Wsparcie emocjonalne

Pierwsze dni po udarze mózgu mogą być trudne zarówno dla pacjenta, jak i dla jego bliskich.
Wsparcie emocjonalne od rodziny, przyjaciół oraz specjalistów, takich jak psycholog czy terapeuta, jest niezwykle ważne. Rozmowy, wyrażanie uczuć i znalezienie sposobów radzenia sobie z emocjonalnymi skutkami udaru mogą przyczynić się do lepszego samopoczucia i adaptacji do nowej sytuacji.
Udar mózgu nie tylko wpływa na fizyczne zdrowie pacjenta, ale także ma duży wpływ na jego stan emocjonalny i psychologiczny. Dlatego niezwykle istotne jest zapewnienie wsparcia emocjonalnego zarówno pacjentowi, jak i jego rodzinie w trudnym okresie po udarze. Po udarze mózgu pacjent może zmagać się z różnymi emocjami, takimi jak smutek, frustracja, lęk czy bezradność.
Często odczuwa utratę niezależności i obawia się o swoją przyszłość. W takiej sytuacji wsparcie bliskich jest nieocenione. Rodzina powinna być obecna i słuchać pacjenta, dając mu poczucie zrozumienia i akceptacji. Ważne jest, aby wyrażać swoje wsparcie, okazywać ciepło i troskę.
Wsparcie emocjonalne może obejmować także udział w terapii indywidualnej lub grupowej. Terapeuta pomoże pacjentowi zrozumieć swoje emocje i radzić sobie z nimi. Spotkania grupowe mogą być również wartościowe, ponieważ umożliwiają pacjentowi spotkanie innych osób, które przechodzą przez podobne doświadczenia. Wspólna wymiana doświadczeń i wsparcie wzajemne tworzą poczucie przynależności i pomagają w procesie powrotu do zdrowia. Ważne jest, aby pacjent miał poczucie autonomii i kontroli nad swoim życiem. Wsparcie rodziny polega na tym, aby dawać pacjentowi możliwość podejmowania decyzji i samodzielnego działania, zachęcać go do wyzwań i wspierać w osiąganiu małych sukcesów. To pomoże pacjentowi w odbudowie pewności siebie i pozytywnego nastawienia do przyszłości.
Pamiętaj, że wsparcie emocjonalne po udarze mózgu to proces długotrwały a 3 dni po udarze mózgu to dopiero początek drogi. Pacjent i jego rodzina  potrzebują wsparcia nawet po zakończeniu rehabilitacji. Bądź otwarty na rozmowę, blisko pacjenta i zawsze okazuj zainteresowanie jego samopoczuciem. Wsparcie emocjonalne pomaga pacjentowi - jego rodzinie - poradzić sobie z trudnościami i wspólnie zmierzyć się z wyzwaniami, które niesie udar mózgu.

3. Najczęstsze pytania dotyczące rekonwalescencji po udarze mózgu.

Oto odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące rekonwalescencji po udarze mózgu:

3.1. Jak długo trwa proces rekonwalescencji?

Czas rekonwalescencji po udarze mózgu jest bardzo indywidualny i zależy od wielu czynników, takich jak stopień uszkodzenia mózgu, ogólny stan zdrowia pacjenta, rodzaj udaru i skuteczność terapii. Może to trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, a czasem nawet lat.

3.2. Czy można całkowicie wrócić do stanu sprzed udaru?

Wiele osób osiąga znaczną poprawę i powraca do samodzielności w codziennym życiu po udarze mózgu. Jednak nie zawsze możliwe jest całkowite przywrócenie stanu sprzed udaru. Proces rehabilitacji ma na celu maksymalne wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mózgu i osiągnięcie jak najlepszego funkcjonowania. Pamiętajcie: każdy udar jest inny.

3.3. Jakie są najczęstsze trudności w rekonwalescencji po udarze mózgu?

Najczęstsze trudności, z jakimi spotykają się osoby które miały udar mózgu, to trudności w poruszaniu się, utrata równowagi, zaburzenia mowy i komunikacji, trudności w koncentracji, problemy emocjonalne i zmęczenie. Warto pamiętać, że każda osoba może doświadczać różnych wyzwań i potrzebować indywidualnego podejścia. 

3.4. Czy istnieją specjalistyczne programy rehabilitacyjne?

Tak, istnieją specjalistyczne programy rehabilitacyjne skierowane do osób po udarze mózgu. Mogą to być programy stacjonarne w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych lub ambulatoryjne programy terapeutyczne. Te programy obejmują różne formy terapii, w tym fizjoterapię, terapię zajęciową, logopedię i wsparcie psychologiczne. Istnieją też domowe sposoby na rehabilitację. Tutaj przykładem może być zestaw FitMi, który rehabilituje całe ciało, czy zestaw MusicGlove.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj:

  1. Udar mózgu

  2. Rehabilitacja do udarze

  3. Rehabilitacja ręki po udarze

  4. Rehabilitacja chodu

  5. Rehabilitacja logopedyczna

  6. Rehabilitacja wzroku

  7. Emocje po udarze

  8. Dieta i witaminy po udarze

  9. Życie po udarze

  10. FitMi, MusicGlove i sprzęt rehabilitacyjny

3.5. Jak można wesprzeć osobę rehabilitacji po udarze mózgu?

Najważniejsze jest udzielenie wsparcia emocjonalnego i okazanie zrozumienia. Pomoc w organizacji rehabilitacji, towarzyszenie na wizytach lekarskich i terapeutycznych, motywowanie do regularnych ćwiczeń, a także dbanie o zdrową i zrównoważoną dietę mogą być bardzo pomocne. Ważne jest również zachowanie cierpliwości i szacunku wobec osobistych postępów.

Podsumowanie

Rekonwalescencja po udarze mózgu jest procesem wymagającym czasu, cierpliwości i determinacji. Ważne jest skorzystanie z odpowiedniej opieki medycznej i terapeutycznej, a także wsparcie bliskich. Choć droga do pełnego powrotu do zdrowia może być wyzwaniem, wiele osób osiąga znaczną poprawę i prowadzi satysfakcjonujące życie po udarze mózgu.
Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualne podejście i adaptacja do zmieniających się potrzeb są kluczowe. Od pierwszych dni po udarze mózgu (3 dni po udarze) zaczyna się okres, w którym podejmowane są kluczowe decyzje i rozpoczyna się proces rehabilitacji, który przyczynia się do długoterminowej poprawy jakości życia pacjentów po udarze mózgu.


Odwiedź sklep:
UdarRehab.pl prowadzony przez udarowców dla udarowców.
"No bullshit" - Tylko sprawdzone przez nas urządzenia i pomoce do rehabilitacji po udarze mózgu (wylewie)

Zainspiruj się historią pewnej rehabilitacji po udarze mózgu

Tomasz S. po udarze

5

Bardzo dobre narzędzie do rehabilitacji po udarze mózgu.

Po wyjściu z oddziału rehabilitacyjnego po udarze niedokrwiennym mózgu miałem tylko kilka zajęć rehabilitacji zajęciowej na oddziale dziennym. Ale ja chciałem leczyć udar. A przynajmniej tą część mózgu, która się udarowi poddała. Zestaw do domowej rehabilitacji  FitMi zapewnił mi możliwość kontynuowania rehabilitacji po udarze bez dalszych zakłóceń. Aplikacja została zainstalowana na tablecie z ekranem dotykowym. Dlatego jest dla mnie po prostu łatwe, aby uruchomić aplikację i wybrać ćwiczenia – do wyboru tułów / noga / ręka / dłoń.
Polecam innym potrzebującym skutecznej rehabilitacji domowej.
Podsumowując:  FitMi jest the Best!   Brawo UdarRehab.

Tomasz N. (21.06.2020)

FitMi w akcji

ZOBACZ JAK DZIAŁA FITMI
Program Rehabilitacji Całego Ciała

CZY WIESZ, ŻE PCPR DOFINANSOWUJE FitMi i MusicGlove DO REHABILITACJI PO UDARZE?

Czy kwalifikujesz się do dofinansowania nawet 95% ceny sprzętu do rehabilitacji?

Możesz sam się starać o dofinansowanie albo zlecić to nam bezpłatnie!
Nie zapominaj o podaniu swojego maila i telefonu.