Podstawy Terapii Lustrzanej: Twoja Droga do Zdrowia po Udarze!

Terapii lustrzana.

Terapia lustrzana została opracowana w 1995 roku przez dr Vilayanura Ramachandrana, neuronaukowca znanego z pracy w dziedzinie neurologii behawioralnej i psychofizyki wzrokowej.

Metoda ta została przetestowana na pacjentach po amputacji cierpiących na ból fantomowy (uporczywy ból, mimo że kończyna już nie istnieje). Celem jest wywołanie w mózgu iluzji, że kończyna jest nadal obecna poprzez odbicie obrazu kończyny przeciwnej w lustrze. Liczne badania i praktyczne doświadczenia wykazały skuteczność tego typu procedur w leczeniu bólu neuropatycznego.
W 1999 roku dr Vilayanur Ramachandran i dr Eric Lewin Altschuler rozszerzyli ten system na leczenie pacjentów cierpiących na deficyty ruchowe kończyny górnej. Mówiąc dokładniej, wykorzystali tę metodę do rehabilitacji ruchowej pacjentów po udarze. W tym przypadku celem nie jest już leczenie bolesnych wrażeń, ale poprawa kontroli motorycznej niedowładnej kończyny przy użyciu obrazu zdrowej kończyny.
Pacjenci są proszeni o wykonywanie prostych zadań obiema kończynami w tym samym czasie, podczas gdy mogą obserwować odbicie swojej zdrowej kończyny w lustrze. Ważnymi elementami są koncentracja i synchronizacja między produkcją ruchu a wyobrażeniami mentalnymi. Terapia przywraca spójność między intencjami ruchowymi a aferentami wzrokowymi. Intencja ruchowa musi odpowiadać wizualnemu sprzężeniu zwrotnemu ze zdrową kończyną w lustrze.
Spójność między aferentami wzrokowymi i proprioceptywnymi oraz wizualizacja "zdrowego" ruchu zachęcają do kontroli motorycznej patologicznej kończyny. Ta zasada reedukacyjna jest zaprogramowana jako uzupełnienie tradycyjnego leczenia reedukacyjnego.
Ćwiczenia mogą trwać od 10 do 30 minut i warto powtarzać sesje codziennie, a nawet kilka razy dziennie, jeśli to możliwe. Jednak nie wszyscy pacjenci mogą skorzystać z tego typu terapii. Na przykład osoby cierpiące na problemy z uwagą i koncentracją będą miały trudności z przyjęciem tej metody reedukacji.

Zasady działania.

Opis.

Sesja terapii lustrzanej polega na umieszczeniu lustra pomiędzy kończynami pacjenta, tak aby odbijało obraz jednej kończyny zamiast kończyny przeciwnej. Lustro musi być umieszczone w taki sposób, aby odbicie kończyny zastępowało kończynę przeciwną. Widzenie tego odbicia indukuje nowe i czasami sprzeczne aferenty wzrokowe do aferentów, które pacjent otrzymuje na co dzień.
W ten sposób pacjent wizualizuje zdrową kończynę, z normalnymi możliwościami funkcjonalnymi, w miejsce brakującej, bolesnej lub patologicznej kończyny.
Terapia lustrzana może być stosowana zarówno w przypadku kończyn górnych, jak i dolnych.

Podstawy neurofizjologiczne.

Terapia lustrzana umożliwia ustanowienie nowej świadomości fizycznej, motorycznej i sensorycznej w brakującej kończynie (amputacja) lub kończynie patologicznej (niedobory sensoryczno-motoryczne, zespół bólowy). Rodzi to pytanie, jak radzić sobie z podwójnym "istnieniem" kończyny: kończyny w jej rzeczywistym stanie i kończyny postrzeganej przez układ wzrokowy. Wykazano, że układ wzrokowy dominuje nad układem dotykowym i proprioceptywnym.
Paradygmat ten stanowi podstawę prac nad rehabilitacją pryzmatyczną i innymi modyfikacjami środowiska wizualnego. Zaobserwowano, że u zdrowych osób, w sytuacji wizualnego wabika, dotarcie do obiektu było zakłócone, gdy pozycja ręki ukrytej za lustrem nie była w fazie z odbiciem ręki przeciwnej (Holmes i Spence, 2005; Kunz i in., 2010): im dłuższy czas ekspozycji na to stronnicze wizualne sprzężenie zwrotne i im bardziej aktywny podmiot, tym większe przesunięcie od osiągnięcia celu. Potwierdza to zasadę przechwytywania wzrokowego, która wskazuje na przewagę układu wzrokowego nad układem proprioceptywnym.
Podobnie jak dane proprioceptywne są modyfikowane przez informacje wizualne, wykazano również, że wzrok może wywoływać fałszywe wrażenia dotykowe. Praca Botvinicka i Cohena (1998) polegała na zastosowaniu bodźców (pieszczot, ukłuć itp.) do ręki ukrytej za lustrem i trzeciej gumowej ręki równoległej do ukrytej ręki pacjenta. Następnie badani przenosili wrażenia dotykowe z własnej dłoni na gumową dłoń. Wyniki te potwierdzają wpływ systemu wzrokowego w porównaniu z innymi bodźcami sensorycznymi. Przede wszystkim pokazują one włączenie lustrzanego odbicia do schematu ciała badanego, pod warunkiem, że system jest prawidłowo skonfigurowany (Jenkinson i Preston, 2015).

Spróbuj sam:
LUSTRO DO TERAPII LUSTRZANEJ

Neurony lustrzane.

Odkrycia neuronów lustrzanych dokonał zespół Rizzolatti i Gallese (1996), eksperymentując na małpach. Odkryli oni podobieństwa między aktywacją niektórych neuronów ruchowych podczas obserwacji zadania motorycznego wykonywanego przez eksperymentatora, a aktywacją neuronów ruchowych podczas zadania motorycznego wykonywanego przez samą małpę.
Możliwe jest zatem częściowe nałożenie neuronów, które są aktywowane, gdy zadanie jest oglądane i gdy to samo zadanie jest wykonywane. Istnieje zatem zgodność między kodowaniem czynności motorycznej przez neuron a aktywacją tego neuronu przez wizualizację tej czynności motorycznej. Wydaje się jednak, że cel aktu motorycznego częściowo determinuje aktywację neuronów motorycznych u małp.
Identyfikacja systemu neuronów lustrzanych u ludzi wykazała, że jest on zdolny do kodowania zarówno celu działania, jak i czasowych aspektów wykonywanych ruchów (Gangitano i in., 2001). Ludzki system lustrzany byłby zatem w stanie zbudować zrozumienie działań motorycznych i intencji w tym samym czasie. Wizualizacja działania motorycznego prowadzi do stworzenia mentalnej reprezentacji tego działania przez obserwatora, w celu zrozumienia działania i jego celu. Co więcej, w przeciwieństwie do małp, ludzie są w stanie rozpoznawać i kodować działania mimiczne (udawanie picia herbaty, kopanie piłki itp.).
Neurony lustrzane są zatem ważną podstawą uczenia się motorycznego, szczególnie w przypadku uczenia się przez naśladowanie. Interesujące jest rozważenie wykorzystania takiego systemu w rehabilitacji, a w szczególności w terapii lustrzanej: w jaki sposób wizualizacja ruchu może mieć efekt rehabilitacyjny. Neurony lustrzane mogą pomóc w tworzeniu wyobrażeń motorycznych i innego postrzegania ciała, w tym sensie, że wizja aktu motorycznego jest zintegrowana przez pacjenta. Terapia lustrzana zapewnia zatem konkretny sposób wizualizacji czynności motorycznej wykonywanej przez stronę zdrową zamiast patologicznej. Biorąc pod uwagę przewagę aferentów z układu wzrokowego w porównaniu z układami dotykowymi lub proprioceptywnymi, można sobie wyobrazić, że terapia lustrzana i wizja aktu motorycznego (tym bardziej, jeśli jest on widziany i wytwarzany przez samego pacjenta) umożliwiają ponowną kalibrację / zrównoważenie połączeń sensoryczno-motorycznych, a także przekształcenie zjawisk plastyczności mózgu zachodzących w perspektywie średnioterminowej (Bhasin i in, 2012; Faralli i in., 2013; Garrison i in., 2013; Iacoboni i Dapretto, 2006; Matthys i in., 2009; Nojima i in., 2012).

Spróbuj sam:
LUSTRO DO TERAPII LUSTRZANEJ

Możesz więcej przeczytać o niedowładzie ręki po udarze albo terapii lustrzanej.   

niedowład ręki po udarze, Terapia lustrzana

Bibliografia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj:

  1. Udar mózgu

  2. Rehabilitacja do udarze

  3. Rehabilitacja ręki po udarze

  4. Rehabilitacja chodu

  5. Rehabilitacja logopedyczna

  6. Rehabilitacja wzroku

  7. Emocje po udarze

  8. Dieta i witaminy po udarze

  9. Życie po udarze

  10. FitMi, MusicGlove i sprzęt rehabilitacyjny

Bhasin, A., Padma Srivastava, M.V., Kumaran, S.S., Bhatia, R., Mohanty, S., 2012. Neural interface of mirror therapy in chronic stroke patients: a functional magnetic resonance imaging study. Neurol. India 60, 570-576.
Botvinick, M., Cohen, J., 1998. Gumowe ręce "czują" dotyk, który widzą oczy. Nature 391, 756.
Faralli, A., Bigoni, M., Mauro, A., Rossi, F., Carulli, D., 2013. Nieinwazyjne strategie promowania funkcjonalnego powrotu do zdrowia po udarze. Neural Plast. 2013, 854597.
Gallese, V., Fadiga, L., Fogassi, L., Rizzolatti, G., 1996. Rozpoznawanie działania w korze przedruchowej. Brain J. Neurol. 119 ( Pt 2), 593-609.
Gangitano, M., Mottaghy, F.M., Pascual-Leone, A., 2001. Specyficzna dla fazy modulacja korowego wyjścia motorycznego podczas obserwacji ruchu. Neuroreport 12, 1489-1492.
Garrison, K.A., Aziz-Zadeh, L., Wong, S.W., Liew, S.-L., Winstein, C.J., 2013. Modulowanie układu ruchowego poprzez obserwację działania po udarze. Stroke J. Cereb. Circ. 44, 2247-2253.
Holmes, N.P., Spence, C., 2005. Wizualne odchylenie niewidocznej pozycji ręki za pomocą lustra: czynniki przestrzenne i czasowe. Exp. Brain Res. 166, 489-497.
Iacoboni, M., Dapretto, M., 2006. System neuronów lustrzanych i konsekwencje jego dysfunkcji. Nat. Rev. Neurosci. 7, 942-951.
Jenkinson, P.M., Preston, C., 2015. Nowe refleksje na temat agencji i własności ciała: iluzja ruchomej gumowej dłoni w lustrze. Conscious. Cogn. 33, 432-442.
Kunz, B.R., Creem-Regehr, S.H., Thompson, W.B., 2010. Przechwytywanie wizualne wpływa na oparte na ciele wskazania zasięgu wizualnego. Exp. Brain Res. 207, 259-268.
Matthys, K., Smits, M., Van der Geest, J.N., Van der Lugt, A., Seurinck, R., Stam, H.J., Selles, R.W., 2009. Wywołane lustrem złudzenie wzrokowe ruchów ręki: badanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Arch. Phys. Med. Rehabil. 90, 675-681.
Nojima, I., Mima, T., Koganemaru, S., Thabit, M.N., Fukuyama, H., Kawamata, T., 2012. Ludzka plastyczność motoryczna indukowana przez lustrzane sprzężenie zwrotne. J. Neurosci. Off. J. Soc. Neurosci. 32, 1293-1300.
Rizzolatti, G., Fadiga, L., Gallese, V., Fogassi, L., 1996. Kora przedruchowa i rozpoznawanie czynności motorycznych. Brain Res. Cogn. Brain Res. 3, 131-141.


Odwiedź sklep:
UdarRehab.pl prowadzony przez udarowców dla udarowców.
"No bullshit" - Tylko sprawdzone przez nas urządzenia i pomoce do rehabilitacji po udarze mózgu (wylewie)

Zainspiruj się historią pewnej rehabilitacji po udarze mózgu


5

Rehabilitacja po udarze w domu na pełnych obrotach.

Mój mąż miał niedokrwienny udar mózgu 19 sierpnia 2020 roku, który sparaliżował go z prawej strony i spowodował deficyty ruchowe i zaburzenia mowy. Dzięki FitMi   od tego czasu poczynił olbrzymie postępy. JESZCZE nie ma pełniej władzy w prawym ręku, teraz może chodzić z laską, jego mowa znacznie się poprawiła, ale walczy i rehabilituje się pełną parą. Bardzo się cieszymy, że rehabilitant nam polecił i że zakupiliśmy dla niego ten  zestaw FitMi , aby mógł dalej pracować i ćwiczyć w domu. Jesteśmy zachęceni tym programem i pozytywnymi opiniami, które usłyszeliśmy od innych ludzi, którzy z niego skorzystali. Dziękujemy Bogu, że trafiliśmy na ten sprzęt i dziękujemy za wasze wsparcie. To wspaniały program do leczenia po udarze niedokrwiennym. To naprawdę działa!

Katarzyna  (08.09.2020)

FitMi w akcji

ZOBACZ JAK DZIAŁA FITMI
Program Rehabilitacji Całego Ciała

CZY WIESZ, ŻE PCPR DOFINANSOWUJE FitMi i MusicGlove DO REHABILITACJI PO UDARZE?

Czy kwalifikujesz się do dofinansowania nawet 95% ceny sprzętu do rehabilitacji?

Możesz sam się starać o dofinansowanie albo zlecić to nam bezpłatnie!
Nie zapominaj o podaniu swojego maila i telefonu.

Poprzedni

Świadczenia dla osób...
sie 1, 2023