Jak leczyć spastyczność ręki i dłoni.

Zrozumieć zaciśniętą dłoń i palcepo udarze mózgu.

Przegląd medyczny:
Mariah Cairer PT, DPT

fizykoterapeuta pomaga osobie, która przeżyła udar z zaciśniętą dłonią w klinice

Spastyczność jest efektem wtórnym, często występującym po udarze mózgu, efektem który może powodować sztywność lub napięcie mięśni.

W przypadku wielu osób, które przeżyły udar, spastyczność dotyczy ramienia i ręki i często prowadzi do zaciśnięcia dłoni lub zwinięcia palców po udarze. Ta silna spastyczność ręki jest spowodowana brakiem komunikacji pomiędzy mózgiem a mięśniami, co powoduje, że mięśnie kontrolujące rękę ulegają skurczom i stopniowemu zacieśnianiu. Ten zakłócony proces napięcia mięśniowego nazywamy spastycznością.
Na szczęście istnieją sposoby, aby przetorować mózg i przywrócić ruchomość w dłoni i palcach. W tym artykule omówimy przyczyny i leczenie silnej spastyki dłoni i spastyki palców po udarze.

Spis treści:

 1. Przyczyny spastyczności dłoni i spastyczności palców po udarze mózgu.
 2. Jak zapobiegać pogłębianiu się spastyczności dłoni.
 3. Jak leczyć zaciśniętą dłoń po udarze mózgu.
 4. Ortezy na dłoń.
 5. Ćwiczenia na spastyczność dłoni.
 6. Ćwiczenia bierne.
 7. Botox.
 8. Stymulacja elektryczna.
 9. Urządzenia do ćwiczeń w terapii ręki.
 10. Baclofen.
 11. Postępująca terapia skojarzona.
 12. Leczenie spastyczności ręki po udarze mózgu.

Przyczyny spastyczności dłoni i spastyki palców po udarze mózgu.

Mózg i układ nerwowy stale komunikują się z mięśniami, mówiąc im, kiedy mają się poruszać, a kiedy rozluźnić. Gdy udar uszkadza obszary mózgu, które kontrolują funkcje ręki, takie jak kora ruchowa, zakłóca komunikację między ręką a układem nerwowym. W wyniku tego mięśnie ręki kurczą się mimowolnie, czyli spazmują.
To spastyczność mięśni i zmniejszenie dobrowolnych (celowych) ruchów uniemożliwiają nadgarstkowi, dłoni i palcom poruszanie się w pełnym zakresie ruchu. Z czasem spastyczność może doprowadzić do powstania palców koślawych po udarze, a nieleczona może przyczynić się do powstania przykurczy.
Przykurcze charakteryzują się skrajną sztywnością lub skróceniem mięśni, stawów i tkanki łącznej. Gdy dochodzi do przykurczów, zakres ruchu palców i nadgarstka staje się ograniczony, co powoduje, że palce zaginają się w kierunku dłoni.
Ważne jest wczesne opanowanie spastyczności, aby zapobiec powstawaniu przykurczów. Pomoże to zmaksymalizować funkcjonowanie i uniknąć zwiększonego bólu lub dyskomfortu, które mogą towarzyszyć przykurczom. Jednak nawet jeśli spastyczność rozwinęła się do przykurczów, istnieją sposoby na rozluźnienie wzmożonego napięcia mięśniowego dłoni i palców, choć wymaga to czasu i konsekwencji.
Przed zapoznaniem się z różnymi metodami leczenia spastyczności dłoni, chcielibyśmy omówić techniki zapobiegania, aby uniknąć pogorszenia spastyczności dłoni i palców koślawych po udarze.

Jak zapobiegać pogłębianiu się spastyczności mięśni dłoni.

"Wyuczone nieużywanie" to zjawisko, które występuje, gdy osoba zaniedbuje swoją kończynę, a mózg zaczyna się od niej odłączać. Wyuczone nieużywanie występuje często po udarze mózgu i jest wynikiem tego, że mózg próbuje zrekompensować utratę funkcji i być bardziej wydajnym. Jednak ta wyuczona kompensacja prowadzi do zmniejszenia wykorzystania dotkniętej kończyny i może spowolnić i utrudnić powrót do zdrowia. Stąd wzięło się popularne powiedzenie neurorehabilitacji "używaj albo strać". Po udarze mózgu może się wydawać, że łatwiej jest kompensować spadek funkcji poprzez używanie tylko sprawniejszej, nieuszkodzonej kończyny. Jeżeli jednak nie będziesz codziennie używał lub poruszał ręką, przynajmniej celowo ją rozciągając, to będziesz nadal tracił funkcję kończyny górnej, a palce będą się coraz bardziej zwijać do wnętrza dłoni.
Na szczęście jest jeszcze jedno popularne powiedzenie wśród neurologicznych terapeutów i rehabilitantów: "Wykorzystaj to, aby to poprawić!".
Poniższe możliwości leczenia spastyczności dłoni (spastyczności ręki) pomogą Ci zastosować to w praktyce.

Jak leczyć zaciśniętą dłoń po udarze mózgu

Istnieje wiele metod leczenia spastyczności dłoni, które pomagają rozluźnić zaciśniętą dłoń i uniknąć zwiniętych palców po udarze. Często najlepiej jest stosować podejście progresywne, czyli zaczynać od podstawowych, prostych technik i w miarę poprawy przechodzić do bardziej skomplikowanych metod lub ćwiczeń.
Proszę pamiętać o współpracy z terapeutą, ponieważ zaciśnięte dłonie są oznaką silnej spastyczności i pomoc specjalisty jest często kluczowa dla powrotu do zdrowia. Twój terapeuta zajęciowy lub fizykoterapeuta może pomóc w przygotowaniu Ciebie do sukcesu, zapewniając optymalne ćwiczenia, szyny i inne techniki rehabilitacyjne.

Oto metody, które może zalecić terapeuta, aby leczyć spastyczność kończyn po udarze i pomóc rozluźnić spastyczne palce:

1. Ortezy na dłoń

Szybka rada:
Ortezy na ręce są dobrym punktem wyjścia, ponieważ pomagają zapobiegać pogłębianiu się przykurczów.
Nie jest to szybkie rozwiązanie problemu spastyczności dłoni, ale może być niezbędnym pierwszym krokiem w celu uniknięcia dalszych komplikacji.

Codzienne rozciąganie jest niezbędne dla pacjentów z zaciśniętymi dłońmi i zwiniętymi palcami po udarze. Można to zoptymalizować poprzez zastosowanie szyny na rękę, ponieważ urządzenia te mogą zapewnić długotrwałe rozciąganie mięśni i stawów ręki i palców przy niewielkim obciążeniu.
Rozciąganie mięśni dłoni i tkanki łącznej pomaga zapobiegać pogłębianiu się spastyczności w przykurcze. Jeżeli przykurcze już istnieją, powodując zwijanie się palców do wnętrza dłoni, wówczas delikatne rozciąganie pomoże zapobiec pogłębianiu się spastyczności - pod warunkiem, że rozciąganie będzie wykonywane w zakresie bezbolesnym.
Ponadto, rozciąganie chorej kończyny górnej i skupienie uwagi na niej podczas rozciągania pomoże stymulować mózg i zachęci go do ponownego przeformułowania. Stymulacja sensoryczna (patrzenie na rękę podczas rozciągania) pomaga w zwalczaniu wyuczonego nieużywania, pomagając rozluźnić palce i poprawiając świadomość mózgu na temat ręki.
Szczególnie pomocne może być wykonywanie aktywnych lub pasywnych rozciągań i ćwiczeń (które omówimy poniżej), a następnie założenie szyny na rękę bezpośrednio po ich zakończeniu. Pomoże Cu to utrzymać postępy poczynione podczas ćwiczeń. Proszę poprosić swojego terapeutę o polecenie dobrej ortezy na rękę, która pomoże utrzymać rozciągniętą rękę lub zapoznać się z naszymi zalecanymi rękawiczkami dla pacjentów po udarze.

2. Ćwiczenia na spastyczność kończyn górnych.

Szybka rada:
Najlepszym sposobem na rozluźnienie zaciśniętych dłoni i palców po udarze jest przetorowanie mózgu poprzez ćwiczenia. Istnieje wiele różnych form ćwiczeń, które możesz włączyć do swojej rutyny powrotu do zdrowia.

Ćwiczenia są prawdopodobnie najskuteczniejszą metodą leczenia spastyczności rąk po udarze. Konsekwentne wykonywanie terapeutycznych ruchów rąk pomaga pobudzić neuroplastyczność: proces, w którym mózg sam się przebudowuje. W miarę jak ćwiczenia spastyczności rąk są wykonywane z dużą ilością powtórzeń, mózg pracuje nad stworzeniem i wzmocnieniem ścieżek neuronowych, które komunikują się z uszkodzonymi mięśniami rąk.
W miarę jak mózg zaczyna odzyskiwać zdolność wysyłania sygnałów do chorej ręki, odzyskuje również zdolność wysyłania sygnałów, które nakazują dłoni i palcom rozluźnić się, zmniejszając spastyczność. Proszę poprosić terapeutę o zalecenie ćwiczeń spastyczności rąk, które będą dla Ciebie najbardziej odpowiednie.
Należy pamiętać, że aktywne ćwiczenia rąk mogą nie być natychmiast dostępne dla osób, które po udarze mają zaciśniętą dłoń lub zwinięte palce. Jeżeli ćwiczenia czynne nie są jeszcze możliwe do wykonania, można nadal stosować ćwiczenia bierne, które pomogą zmniejszyć spastyczność rąk.

3. Ćwiczenia bierne po udarze mózgu.

Szybka rada:
Ćwiczenia bierne są dostępną formą ćwiczeń spastyczności rąk dla wszystkich osób po udarze z zaciśniętymi dłońmi. Co najlepsze, pomagają one pobudzić neuroplastyczność i sprzyjają powrotowi do zdrowia.

Jeżeli ciężka spastyczność kończyn i przykurcze prowadzą do zaciśnięcia dłoni lub zwinięcia palców, pacjenci mogą potrzebować najpierw ćwiczeń biernych. Ćwiczenia bierne polegają na wspomaganiu chorej kończyny górnej i palców w ich zakresie ruchu. Można to zrobić, poruszając ręką po stronie nie dotkniętej chorobą lub z pomocą opiekuna lub terapeuty.
Mimo, że nie wykonujesz wysiłku ręką dotkniętą chorobą, badania wykazały, że ruch bierny pomaga pobudzić neuroplastyczność. Nawet jeżeli mózg stracił połączenie z ręką dotkniętą udarem, ruch bierny może pomóc w przywróceniu tych połączeń i wyregulowanie napięcia mięśni.
Dla osób, które przeżyły udar mózgu i mają przykurcze rąk, zawsze jest nadzieja, ponieważ wiemy, że powrót do zdrowia jest możliwy dzięki czasowi, poświęceniu i konsekwencji. Dlatego wykonywanie ruchów biernych i pasywne ćwiczenia rąk są doskonałym punktem wyjścia do zmniejszenia spastyczności w ręce po udarze na wzrost napięcia mięśni.

4. Botox

Szybka rada:
Botox jest lekiem "blokującym nerwy", który tymczasowo łagodzi spastyczność dłoni i pomaga rozluźnić zwichnięte palce po udarze. Lekarz może udzielić Ci więcej informacji na temat tego leczenia i określić, czy jest ono dla Ciebie odpowiednie.

Nawet przy zastosowaniu ćwiczeń biernych, u niektórych pacjentów mogą wystąpić poważne przykurcze, które nie pozwalają na otwarcie ręki. W przypadku silnej spastyczności, lekarz lub zespół rehabilitacyjny może zasugerować zastrzyki z botoksu, które pomagają rozluźnić wybrane mięśnie, aby rozluźnić palce i pomóc skorygować zaciśniętą dłoń po udarze.
Należy pamiętać, że Botox zużywa się po kilku miesiącach i często trzeba powtarzać zastrzyki. Aby uzyskać długotrwałą poprawę, konieczne są codzienne ćwiczenia spastyczności dłoni i długotrwałe rozciąganie, które pomogą zmaksymalizować efekty działania Botoxu.
Ćwiczenia te, wraz z pomocą szyny na dłoń, mogą pomóc w przeformułowaniu mózgu w celu poprawy funkcji dłoni, zwiększenia mobilności i skorygowania palców koślawych po udarze. Wielu pacjentów po udarze widzi najlepsze rezultaty, gdy użyją Botoxu, aby stworzyć możliwość wygodnego noszenia szyny, ponieważ ręka i palce będą bardziej rozluźnione. Zastosowanie szyny na rękę po zastosowaniu botoksu może zapewnić długotrwałe rozciągnięcie napiętych mięśni i stawów, zwiększając potencjał funkcji ręki w przyszłości. Więcej o Botox-sie tutaj.

5. Stymulacja elektryczna

Szybka rada:
Stymulacja elektryczna dostarcza informacji do mięśni ręki, aby zmniejszyć spastyczność i zachęcić do aktywacji mięśni, co poprawia skręcone palce po udarze.

Jeżeli terapeuta uzna, że stymulacja elektryczna jest dla Ciebie odpowiednią metodą leczenia, może to być świetny sposób na leczenie spastyczności w ręce po udarze. Stymulacja elektryczna jest stosowana za pomocą elektrod umieszczonych na skórze, które wysyłają sygnały do określonych mięśni i powodują ich skurcz. Na przykład, gdy stymulacja elektryczna jest stosowana na przedramionach, może pomóc w wydłużeniu palców, tak aby otwierały się od strony dłoni.
Stymulacja elektryczna działa najlepiej w połączeniu z ćwiczeniami terapii ręki, aby zapewnić jak największą stymulację mózgu. Chociaż pomocne jest stosowanie stymulacji elektrycznej w celu spowodowania rozprostowania palców, jeszcze lepiej jest celowo próbować rozprostować palce podczas ćwiczeń. Celowy ruch jest kluczowy dla aktywacji neuroplastyczności i poprawy spastyczności w ręce po udarze.
Spróbuj:
ELEKTROSTYMULATOR MIĘŚNI

6. Urządzenia do ćwiczeń w terapii ręki.

Szybka rada:
Konsekwencja i powtarzanie są kluczem do wyleczenia spastyczności dłoni i palców koślawych po udarze. Aby to ułatwić, osoby, które przeżyły udar, mogą szukać motywacji w urządzeniach interaktywnych.

Terapeuta dostarczy Ci domowy program ćwiczeń rąk do samodzielnego wykonywania między sesjami terapeutycznymi, aby utrzymać neuroplastyczność. Wymaga to motywacji i odpowiedzialności, aby zmaksymalizować powrót do zdrowia. Jednak badania wykazały, że konwencjonalne programy ćwiczeń w domu mają niski wskaźnik zgodności.
W tym miejscu mogą pomóc interaktywne urządzenia do terapii ręki. Na przykład, MusicGlove -  sensoryczna rękawica, która sama śledzi Twoje ruchy, gdy ćwiczysz rękę w synchronizacji z grą muzyczną. Jest to zabawne i motywujące urządzenie, które zostało zatwierdzone przez FDA i którego efekty działania zostały udowodnione klinicznie w ciągu 2 tygodni od zastosowania. Osoby, które przeżyły chorobę i mają zaciśnięte dłonie, mogą być zmuszone do pasywnego korzystania z urządzenia, aby wykonać ćwiczenia, ale to nadal pobudza neuroplastyczność i sprzyja poprawie spastyczności i ogólnej funkcji ręki.

Bob & Brad, dwaj fizykoterapeuci na YouTube z ponad 4,6 milionami subskrybentów (w chwili pisania artykułu), dali MusicGlove znak "OK". To jest naprawdę wyjątkowe wyróżnienie. Dziękujemy!
Nie otrzymali oni wynagrodzenia za recenzję MusicGlove i nie są w żaden sposób związani z UdarRehab.

7. Baclofen

Szybka wskazówka:
Baclofen nie jest stosowany do stymulowania zmian neuroplastycznych w mózgu, lecz raczej do krótkotrwałego łagodzenia spastyczności. W połączeniu z ćwiczeniami terapeutycznymi może być stosowany w przypadku zwichniętych palców po udarze oraz innych deficytów związanych ze spastycznością.

Baclofen jest lekiem, który pomaga w łagodzeniu spastyczności poprzez hamowanie uwalniania substancji chemicznych w organizmie, które łagodzą skurcze mięśni. Zmniejsza to spastyczność poprzez ograniczenie nadmiernego pobudzenia nerwów i mimowolnych skurczów mięśni. Baclofen może być przyjmowany doustnie lub, w niektórych przypadkach ciężkiej spastyczności, może być podawany bezpośrednio do rdzenia kręgowego za pomocą pompy baclofenowej. Jeżeli spastyczność nie tylko wpływa na rękę, ale również poważnie wpływa na jakość życia, możesz porozmawiać z lekarzem o tej opcji leczenia. Założenie pompy baklofenowej wymaga operacji i powinno być rozważane dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości.

8. Postępująca terapia skojarzona po udarze mózgu.

Szybka rada:
Każdy udar jest inny i każdy pacjent odniesie korzyści z innego podejścia.
Szukaj i trochę eksperymentuj, aż znajdziesz z terapeutą to, co będzie dla Ciebie najlepsze.

Zaciśnięta ręka po udarze jest często wynikiem silnej spastyczności, a w niektórych przypadkach skurczów mięśni. Prawdopodobnie osoby, które przeżyły udar, będą potrzebowały wielu technik pomagających rozluźnić i otworzyć dłoń w celu poprawy funkcjonowania. Progresywna terapia kombinowana nie odnosi się do konkretnego leczenia, ale raczej do mieszanki terapii, która pomaga zmaksymalizować powrót do zdrowia po udarze.
Proszę porozmawiać z zespołem terapeutycznym, aby poznać najlepsze możliwości leczenia zawiniętych palców po udarze. Niektórzy pacjenci skorzystają z ortezy dłoni, podczas gdy inni mogą potrzebować leków, takich jak Botox. Ponadto, aby zoptymalizować wyniki, zabiegi te często są wykonywane w tym samym czasie.
Bez względu na to, jaką drogę wybierzesz, ważne jest, aby ćwiczenia w terapii ręki stały się podstawą Twojej rehabilitacji.
Ćwiczenia pomagają aktywować neuroplastyczność, co powoduje przebudowę mózgu i pozwala palcom powoli się rozluźnić. Ruch jest kluczem do powrotu do zdrowia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj:

 1. Udar mózgu

 2. Rehabilitacja do udarze

 3. Rehabilitacja ręki po udarze

 4. Rehabilitacja chodu

 5. Rehabilitacja logopedyczna

 6. Rehabilitacja wzroku

 7. Emocje po udarze

 8. Dieta i witaminy po udarze

 9. Życie po udarze

 10. FitMi, MusicGlove i sprzęt rehabilitacyjny

Leczenie spastyczności ręki po udarze mózgu.

Ogólnie rzecz biorąc, spastyczność ręki po udarze może prowadzić do zaciśnięcia dłoni i palców, jeżeli stan ten nie jest kontrolowany. Najlepszym sposobem leczenia spastyczności mięśni (nadmierne napięcie mięśni) są ćwiczenia, ponieważ ruch pomaga przeformułować mózg i przywrócić jego zdolność do komunikowania się z ręką.

Ćwiczenia bierne (w których ręka jest biernie poruszana przez każde ćwiczenie) są doskonałym miejscem do rozpoczęcia, ponieważ aktywują neuroplastyczność i są dostępne dla większości osób ze zwichniętymi palcami po udarze. Proszę porozmawiać z terapeutą fizycznym lub zajęciowym, aby sprawdzić, jaka kombinacja metod leczenia spastyczności ręki jest dla Pana najbardziej odpowiednia.

Możesz więcej przeczytać o rehabilitacji ręki tutaj.

Możesz więcej przeczytać o rehabilitacji chodu tutaj.


Odwiedź sklep:
UdarRehab.pl prowadzony przez udarowców dla udarowców.
"No bullshit" - Tylko sprawdzone przez nas urządzenia i pomoce do rehabilitacji po udarze mózgu (wylewie)

Zainspiruj się historią pewnej rehabilitacji po udarze mózgu

Tomasz po udarze

5

Bardzo dobra terapia „grahabilitacja”

Miałem udar 9 lat temu i wypróbowałem już wiele różnych terapii. Bardzo podoba mi się grywalizacja, którą zapewnia MusicGlove. Używam tego Zestawu dopiero od miesiąca, a już widzę postęp. Bardzo mi to pomaga w utrzymaniu motywacji. To naprawdę niesamowite...
Tak więc ogólnie mówiąc - bardzo podoba mi się MusicGlove.

Tomasz S. (04.03.2020)

MusicGlove

JAK DZIAŁA MUSICGLOVE
Program Rehabilitacji Ręki

CZY WIESZ, ŻE PCPR DOFINANSOWUJE FitMi i MusicGlove DO REHABILITACJI PO UDARZE?

Czy kwalifikujesz się do dofinansowania nawet 95% ceny sprzętu do rehabilitacji?

Możesz sam się starać o dofinansowanie albo zlecić to nam bezpłatnie!
Nie zapominaj o podaniu swojego maila i telefonu.

Poprzedni

Hemiplegia - Niedowład...
lut 11, 2023